01.07.2015 Kolmapäev

Ülevaade 2015. a. juuni populaarsematest uudistest

RUP.ee veebiküljele lisandub pidevalt artikleid ja uudiseid. Iga kuu koostatav TOP 5 aitab orienteeruda selles infovoolus ning teha kiiresti kindlaks veebikülje kasutajate seas kõige populaarsemad artiklid.

Ülevaade 2015. a. juuni populaarsematest uudistest
Ülevaade 2015. a. juuni populaarsematest uudistest Foto: rup.ee

Juuni 2015

1. Viivise arvestamine intressi- ja viivisevõlalt nüüd lubatud

  • Erki Vabamets, vandeadvokaat, Advokaadibüroo TRINITI

Juuni alguses otsustas Riigikohus, et seadus ei keela arvestada intressilt ja viiviselt intressi. Tegemist on pöördelise Riigikohtu otsusega, kus vaidlust lahendanud kolme kohtuniku vahel tekkisid põhimõttelist laadi eriarvamused ja asi anti kohtupraktika ühtlustamiseks ja edasiarendamiseks üle tsiviilkolleegiumi kogu koosseisule.

2. Riigikohtu seisukohad korteriomandi müümise kohta

  • Alan Biin, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Biin ja Biin

Artiklis käsitletakse korteriomandi juhtumit, kus müüja avaldas kuulutuses infot majas toimiva korteriühistu ning korteris vahetatud elektrijuhtmestiku kohta. Kahjuks selgus ostjale peale korteri ostmist, et korteriühistu ei olnud tegus ega suutnud maja hallata. Samuti selgus, et korteri elektrijuhtmestik oli vahetatud üksnes osaliselt ning vahetatud osa oli ühendatud elamu elektrisüsteemi eluohtlikul viisil. i

3. Riigipoolse sotsiaalmaksu maksmine erijuhtudel

Alates 8. juunist 2015 ei saa teostada riigipoolse sotsiaalmaksu maksmist ravikindlustatud isiku ülalpeetava abikaasa eest seoses laste kasvatamisega, kui teisel abikaasal on kehtiv töösuhe ja sellele abikaasale makstakse lapsendamishüvitist, lapsehooldustasu, vanemahüvitist või seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetust.

4. Autode käibemaksumuudatus tõi kaasa skeemitamise

Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu (AMTEL) hinnangul on eelmise aasta lõpus jõustunud käibemaksuseaduse muudatus toonud kaasa uued petuskeemid; Maksu- ja Tolliameti (MTA) hinnangul skeemitamine aga kasvanud ei ole.

5. Tööinspektsioon alustab alaealiste töötingimuste sihtkontrolli

Tööinspektsioon alustas lastekaitsepäeval alaealiste töötingimuste sihtkontrolli, mis on suunatud peaasjalikult alaealistega sõlmitud lepingute sisulisele hindamisele ning samuti teiste nõuete järgmisele, mis seonduvad alaealise tööle värbamisega.