19.10.2018 Reede

Kuidas võivad uue autoriõiguste direktiiviga planeeritavad muudatused mõjutada informatsiooni levikut? Lugege värskest numbrist.

Värskes, selle aasta kuuendas Raamatupidamisuudiste numbris analüüsib advokaat Karl Erik Esko, millist mõju võiksid avaldada uue autoriõiguste direktiiviga planeeritavad muudatused nii tavatarbijatele, autoritele, pressiväljaannetele kui ka internetiplatvormidele.
Raamatupidamisuudised nr 6, 2018
Raamatupidamisuudised nr 6, 2018 Foto: rup.ee

Vandeaudiitor Vadim Latuta selgitab illustreerivate näidete abil, lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist, mille alusel otsustada, kas kajastada kinnisvara raamatupidamises põhivara või kinnisvarainvesteeringuna.

Vandeadvokaat Gerly Kask analüüsib maksukorralduse seaduse muudatustega kehtestada plaanitavaid tegeliku ühingujuhi vastutust reguleerivaid sätteid, mis võimaldavad vastutusotsuse tegemist praegusest laiemale isikute ringile.

Vandeadvokaat Tambet Laasik vaatleb Euroopa Liidu geobloki määruse alusel sel aastal eelduslikult vastu võetavat tarbijakaitseseaduse muudatust, mille tulemusel ei ole enam lubatud kaupade ja teenuste müügil seada klientidele erinevaid müügitingimusi sõltuvalt nende asukohast. Laasik leiab, et tarbija diskrimineerimise keeld on pigem teoreetiline, kuna määrus ei sätesta kauplejale kauba kättetoimetamise kohustust ja kuna kaupleja võib kehtestada erinevaid kättesaadavuse tingimusi, samuti hindu, mis erinevad liikmesriigiti; pealegi ei kohaldu määrus kõigile teenustele.

Vandeadvokaat Epp Lumiste kirjutab 2018. aastal jõustunud täitemenetluse seadustiku muudatustest ja sellest, kuidas need muudatused mõjutavad raamatupidajate töökoormust.

Advokaat Birje Kalmus annab ülevaate sotsiaalministeeriumi koostatud kohustusliku tööõnnetuskindlustuse väljatöötamiskavatsusega kavandatud muudatuste kriitikast erinevate huvigruppide pilgu läbi.

Jurist Elena Lass selgitab näidete abil ületunnitöö rahalise hüvitamise põhimõtteid.

Lugejate küsimustele vastavad Maire Otsus-Carpenter, Toomas Villems ja Tanel Melk.

Nagu tavaliselt, teeb huvitavatest kohtulahenditest ülevaate jurist Martina Proosa, kes sel korral selgitab, kuidas hinnata, kas tegu on juhatuse liikme tegevusetusest põhjustatud kahjuga, ja millised eeldused peavad täidetud olema, et võlausaldajal oleks võimalik nõuda kahju hüvitamist.

Ülevaate uutest seadustest koostas seekord vandeadvokaat Piret Pallo.

Coach Juta Palmeri annab nõu, kuidas äratada oma töötajais kohusetundlikkus.

Kasulikku lugemist ja kuldse sügise jätku!

Sisukord

UUDISED

  • Eestist ja mujalt
  • Koolituskalender

SEADUSED JA MÄÄRUSED

AKTUAALNE

RAAMATUPIDAMINE

  • Kinnisvara – investeering või põhivara. Vadim Latuta

MAKSUD

MAJANDUS

ÕIGUS

  • Võlausaldajate kaitse tööandjate arvelt? Epp Lumiste

KOHTUPRAKTIKA

  • Kahju võib tekkida ka tegevusetusest. Martina Proosa

ÄRIKESKKOND

  • Kohustusliku tööõnnetuskindlustuse kitsaskohad. Birje Kalmus

TÖÖSUHTED

VIS-A-VIS

  • Lugejad küsivad – autorid vastavad

VARIA

  • Vastutustundlikkuse äratamine. Juta Palmeri
banner right tookuulutus