17.05.2018 Neljapäev

Ilmus ajakirja Raamatupidamisuudised kolmas number (nr 3, 2018)!

Meil on rõõm teatada, et ilmunud on ajakirja Raamatupidamisuudised uus, 2018. aasta kolmas number. Toimetus sai uued numbrid kätte ja peagi jõuavad need lugejateni!

Ilmus ajakirja Raamatupidamisuudised uus, 2018. aasta kolmas number.
Ilmus ajakirja Raamatupidamisuudised uus, 2018. aasta kolmas number.

Selles ajakirjanumbris räägib Leinoneni maksuvaldkonna juht Tõnis Elling riigikogu poolt 4. aprillil 2018 vastu võetud käibemaksuseaduse muutmise seaduse nendest muudatustest, mis jõustuvad 1. oktoobril 2018 ja mis puudutavad kinnisasja käibemaksuga maksustamist. Saame teada, et kõik ehitamiseks ette nähtud võõrandatavad maatükid tuleb edaspidi maksustada 20‑protsendilise käibemaksuga, hoolimata nende soetamise ajast. Käibemaksust vabastatakse üksnes sellise hoonestamata maatüki võõrandamine, millele ei plaanita ehitada.

Vandeaudiitor Maire Otsus-Carpenter käsitleb põhjalikult renditehingu ühte erivormi – täisteenusrenti, tuginedes IFRS 16 punktidele 13 kuni 15. Artiklis selgitatakse kasutus- ja kapitalirendi erinevusi, samuti antakse üksikasjalik, praktilistel näidetel põhinev ülevaade nii kasutusrendilepinguks kui ka kapitalirendirendilepinguks klassifitseeritud täisrendilepingu kajastamisest rentniku raamatupidamises. Täisteenusrendi õiguslikust käsitlusest saate aga lugeda vandeadvokaadi Hanne-Loore Härma vahendusel.

Maksukonsultant Aule Kindsigo selgitab mitteresidentidele tehtavate erinevate väljamaksete maksustamise põhimõtteid.

Maksu- ja tolliameti maksude osakonna peaspetsialist Ain Ulmre käsitleb kaupade ja teenuste pöördmaksustamise küsimusi. Selgitatakse pöördmaksustamise olemust, antakse ülevaade, milliseid tehinguid sel põhimõttel maksustatakse, kuidas neid deklareeritakse ja mis on kõige levinumad vead selliste tehingute deklareerimisel ja maksustamisel.

Luminor Pensions Estonia juhatuse liige Martin Rajasalu kirjutab aga sellest, kuidas kaasata pensionifondi raha ettevõtete arendamisse, samuti sellega loodavatest võimalustest ja kitsaskohtadest.

Õigusõpetuse lektor Riina Vään selgitab kohtulahenditele tuginedes, kuidas hoiduda töövaidlustest: kuidas vältida probleeme, mis on tingitud erinevatest arusaamadest sõlmitud lepingu olemusest ja töötasu sisu töötajale ebapiisavast selgitamisest, käsitledes ka töötaja vastutusega seotud küsimusi tööandjale tekitatud kahju korral.

Advokaadibüroo Teder vandeadvokaat Mariana Hagström ja jurist Kristo Nilov räägivad Eestis riiklikult koordineeritavast ravikindlustussüsteemist ja selle alternatiividest, tehes kokkuvõtte ka vabatahtliku ravikindlustuse erinevustest võrreldes riikliku kindlustussüsteemiga.

Riigikogus menetluses olevast töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seadusega kavandatavatest muudatustest töötajate tööle esitatavates töötervishoiu ja tööohutuse nõuetes, samuti töötaja ja tööandja õigustest ja kohustustest tervisele ohutu töökeskkonna loomisel ja tagamisel saate lugeda Advokaadibüroo LMP advokaadi Birje Kalmuse vahendusel.

Nagu tavaliselt, teeb huvitavatest kohtulahenditest ülevaate jurist Martina Proosa.

Olulisemaid seadusemuudatusi tutvustab Advokaadibüroo LINDEBERG jurist Helena Noot.

Põnevat ja kasulikku lugemist!

Kui Te ei ole veel jõudnud ajakirja Raamatupidamisuudised tellida, saate seda teha SIIT.

Sisukord

UUDISED

 • Eestist ja mujalt
 • Profiblogi

SEADUSED JA MÄÄRUSED

 • Ülevaade seadustest. Helena Noot
 • Uusi normatiivakte

AKTUAALNE

RAAMATUPIDAMINE

PRAKTIKUM

MAKSUD

 • Tuvastame residentsuse. Aule Kindsigo

ÕIGUS

 • Sõiduki täisteenusrent kui liisingu alternatiiv. Hanne-Loore Härma
 • Tervis on kalleim vara. Mariana Hagström, Kristo Nilov
 • Riskideta töökeskkond. Birje Kalmus

KOHTUPRAKTIKA

 • Ametisuhe versus teenistusleping. Martina Proosa

ÄRIKESKKOND

 • Ettevõtte arendamine pensionifondi raha abil. Martin Rajasalu

TÖÖSUHTED

VIS-A-VIS

 • Lugejad küsivad – autorid vastavad
banner right tookuulutus