27.08.2008 Kolmapäev

T

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Tangible asset materiaalne vara
Tax (tulu)maks
Tax base maksustamisbaas
Tax base of an asset or liability vara või kohustise maksustamisbaas
Tax expense (tax income) tulumaksu kulu (tulumaksu tulu)
Taxable profit (tax loss) maksustatav kasum (maksukahjum)
Taxable temporary difference maksustatav ajutine erinevus
Temporary difference ajutine erinevus
Termination benefits töösuhte lõpetamise hüvitised
Top-down test "ülalt alla" test
Total return swap total return swap
Trade date tehingupäev
Trade receivable nõue ostjate vastu
Trading – financial asset or liability held for trading kauplemiseesmärgil hoitav
Transaction tehing 
Transaction costs (financial instruments) tehingukulutused
Transfer üleandmine; ülekanne; siire
Transferee (üleantava objekti) saaja
Transferor üleandja
Transitional liability (defined benefit plans) üleminekukohustis (kindlaksmääratud hüvitistega plaanid)
Translation of foreign currency ümberarvestus välisvaluutast
Treasury shares omaaktsiad

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes