27.08.2008 Kolmapäev

R

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Realisable value realiseerimisväärtus
Rebuttable presumption vaidlustatav eeldus
Receivables nõuded
Recognition kajastamine; (arvele võtmine)
Reconciliation võrdlus
Recoverability kaetavus
Recoverable amount kaetav väärtus
Redemption tagasiostmine; lunastamine
Refinancing  refinantseerimine
Reformatted (IAS) ümberkujundatud (IAS)
Regulator järelevalveorgan
Reimbursement hüvitus
Related parties seotud osapooled
Related party transaction seotud osapoolte vaheline tehing
Relevance asjakohasus
Reliability usaldusväärsus
Remeasurement taasmõõtmine; (ümberhindlus)
Rendering of Services teenuste osutamine
Reorganisations reorganiseerimine; ümberkorraldamine
Repayment  tagasimakse; kustutamine
Replacement cost of an asset vara asendusmaksumus
Reportable segment avalikustatav segment
Reporting currency aruandevaluuta
Reporting date aruandekuupäev
Reporting enterprise aruandev ettevõte
Reporting period aruandeperiood
Repurchase agreement tagasiostuleping
Research uurimistegevus
Reserve reserv
Residual value lõppväärtus
Restatement korrigeerimine
Restructuring restruktureerimine
Result tulemus
Result (cont.) tulemus
Retail method  jaehinna meetod
Retail store chain jaemüügikett
Retained earnings jaotamata kasum
Retirement benefit plans pensionihüvitiste plaanid
Retrospective application tagasiulatuv rakendamine
Return on investment tulu investeeringult
Return on plan assets (of an employee benefit plan) tulu (töötajate hüvitiste) plaani varadest
Revaluation ümberhindlus
Revalued amount of an asset vara ümberhinnatud maksumus
Rewards associated with a leased asset renditava varaga seonduvad hüved
Revenue tulu; müügitulu
Reversal  tühistamine
Reverse acquisition pöördomandamine
Reverse share split aktsiate ühendamine
Revised (IAS) muudetud (IAS)
Right of set-off õigus tasaarvestuseks
Risk risk
Risks associated with a leased asset renditava  varaga seonduvad riskid
Royalty  rojalti

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes