09.11.2016 Kolmapäev

Pakendiaruandluse ABC

Pakendiettevõtjatele kehtib pakendiarvestuse kohustus juba 2004. aastast alates.

Raimond Kadak, juhatuse esimees, A-Tolliagentuur
Raimond Kadak, juhatuse esimees, A-Tolliagentuur Foto: A-Tolliagentuur

Pakendiseaduse kohaselt peavad kõik pakendiettevõtjad pidama pakendimassi arvestust pakendite liikide ja materjalide kohta, kuid audiitorkontrolli kohustus on vaid neil pakendiettevõtjatel, kes lasevad turule pakendatud kaupa pakendimassiga rohkem kui viis tonni aastas.

Hoolimata sellest, kas pakendiettevõttel on auditikohustus või mitte, peab ta siiski pakendiregistrile oma turule lastud pakendite kohta aruande esitama.

Levinumad vead aruandluses

Nagu praktilisest kogemusest ilmneb, tekib aruandluses kõige rohkem vigu seetõttu, et andmete hulgast jäetakse välja veo- ja rühmapakendid või märgitakse need ära üksnes osaliselt.

Sellest, mida tuleb silmas pidada pakendiaruande koostamiseks andmete kogumisel, võite lugeda varsti ilmuvast veebiajakirjast Pluss nr 5, 2016.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes