24.11.2015 Teisipäev

Paberist majad ehk ehitamise dokumenteerimine

Nõuete järgimine ühest küljest koormab ehitajat, kuid teisalt loob tagatised võimalike vaidluste vältimiseks tellija, omanikujärelevalve ja haldusorganitega.

Liisa Linna, vandeadvokaat
Liisa Linna, vandeadvokaat Foto: Advokaadibüroo Hedman Partners

Tänavu 1. juulist alates tuleb kõik olulisemad ehitusdokumendid kanda avalikku ehitisregistrisse. Kuni 2016. aasta 1. aprillini, mil toimub veel uue elektroonilise ehitisregistri sissetöötamine, peab aga kõik ehitusdokumendid üle andma kohalikule omavalitsusele, kelle kohustuseks jääb need ehitisregistrisse sisestada.

Pärast 2016. aasta 1. aprilli lasub ehitusdokumentatsiooni ehitisregistrisse sisestamise kohustus ehitajal (ehitusseadustiku § 21 lg 1 p 2 järgi). Seejuures tuleb ehitajal dokumendid sisestada registrisse kasutusloa taotluse või teatise esitamisel ning igal juhul hiljemalt kahe kuu jooksul pärast ehitise valmimist.

Ehitisregistrile esitatakse ehitusdokumendid elektrooniliselt. Ehitusdokumendid, mida ei esitata ehitisregistrile, kohalikule omavalitsusüksusele või muule õigusaktiga määratud pädevale asutusele, peab ehitise omanik säilitama vähemalt seitse aastat.

Ehitamise õigest dokumenteerimisest saate pikemalt lugeda peagi ilmuvast Raamatupidamisuudised nr 7, 2015 paberajakirjast. Praegu on käimas ajakirja tellimiskampaania 2016. aastaks. Need, kes ei ole jõudnud veel ajakirja tellida, saavad seda teha siit

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes