24.11.2015 Teisipäev

Maksuriskide vältimine nõustamisteenuste osutamisel

Selle asemel et tegeliku töösuhte varjamise tagajärgedega võidelda, peaks seadusandja ja valitsus muutma seda põhjustavaid asjaolusid.

Jaak Siim, vandeadvokaat, partner
Jaak Siim, vandeadvokaat, partner Foto: Advokaadibüroo Aivar Pilv

Eesti kõrgeima kohtu viimasel ajal tehtud otsused tegeliku töösuhte varjamise teemal põhjustasid ühiskonnas viimaste aastate ühe laialdasema maksundusliku diskussiooni, mis ei ole siiani vaibunud ja alates ettevõtjatest kuni valitsuse tasandini jätkuvalt kirgi kütab.

Vaatan viimaseid arenguid tegeliku töösuhte varjamise (tuntud ka kui OÜ-tamine) teemal ja pakun ühtlasi välja oma seisukoha edasisest arengustsenaariumist.

Riigikohtu lahendid kohtuasjades nr 3-2-1-82-14, 3-3-1-25-15 ja 3-3-1-12-15 on tänuväärsed eelkõige selle poolest, et ehkki need tehti konkreetsete üksikjuhtumite raames, võimaldavad kohtuotsustes väljendatud seisukohad edaspidi nii ettevõtjatel kui ka maksu- ja tolliametil selgemalt piiritleda, millal on ettevõtte kaudu teenuse pakkumine käsitletav tööjõumaksudest kõrvalehoidmiseks vormistatud (näiliku) tehinguna ehk teisisõnu negatiivse varjundi omandanud nn OÜ-tamisena.

Maksuriskide vältimisest nõustamisteenuste osutamisel saate pikemalt lugeda Raamatupidamisuudised nr 7, 2015 paberajakirjast. Praegu on käimas ajakirja tellimiskampaania 2016. aastaks. Need, kes ei ole jõudnud veel ajakirja tellida, saavad seda teha siit