14.10.2019 Esmaspäev

Maksukontrolli uus regulatsioon

Kriminaalmenetluses kohalduvad kriminaalmenetluse seadustiku reeglid, menetlust juhivad prokurörid ja üldjuhul ei ürita keegi kriminaalmenetlusega ilma õigusnõustaja abita hakkama saada.
Vahur Kivistik, vandeadvokaat ja Triin Ahveldt, maksukonsultant, Advokaadibüroo HansaLaw
Vahur Kivistik, vandeadvokaat ja Triin Ahveldt, maksukonsultant, Advokaadibüroo HansaLaw Foto: erakogu

Maksukontroll on Maksu- ja Tolliameti (edaspidi ka MTA) auditiosakonna läbiviidav raamatupidamisandmete kontroll selleks, et tuvastada deklaratsioonidel olevate andmete õigsus ja maksusummade korrektne väljaarvutamine maksukohustuslaste ja nende raamatupidajate poolt. Varem oli maksukontrollil kaks alaliiki, üksikjuhtumi kontroll ja revisjon. Alates 01.01.2019 sätestatakse aga seaduses ainult üks ühine maksukontrolli liik.

Huvitav on märkida, et veidi enne revisjoni kaotamist, umbes aasta või kaks tagasi, likvideeris MTA oma koosseisust kontrolliosakonna ja revidendid. Nende asemele tekkis maksuauditi osakond ja maksuaudiitorid.

Minevik – üksikjuhtumi kontroll ja revisjon

Maksukontrollina võib juriidiliste nüanssidega vähem kursis olev inimene pidada silmas mitut erinevat menetlusliiki. Maksuametnik võib suhtlust alustada ennetava nõustamise eesmärgil. Maksukorralduse seadus (edaspidi ka MKS) ei näinud varem ega näe ka praegu ette võimalust kontrollida maksumaksjat kontrolliväliselt, kontrolli alustamata. Praktikas ei ole see kontrolli ametliku alustamise nõue takistanud kontrollida maksuametnikel maksumaksjat ka kontrolli vormistamata.

Maksu- ja Tolliametil on ka struktuuriüksused väärtegude menetlemiseks, kuid need menetlused ei tegele maksusummade määramisega, vaid karistavad isikuid selle eest, kui deklaratsioonides on näiteks teadlikult esitatud valeandmeid või kui takistatakse maksuhalduri tegevust.

Maksu- ja Tolliamet on ka maksukuritegude kohtueelne menetleja. Kriminaalmenetluses kohalduvad kriminaalmenetluse seadustiku reeglid, menetlust juhivad prokurörid ja üldjuhul ei ürita keegi kriminaalmenetlusega ilma õigusnõustaja abita hakkama saada. Need menetlusliigid alluvad eriregulatsioonile ning maksukontrolli nende puhul ei kohaldata.
Täismahus artiklit saate lugeda Raamatupidamisuudiste värskest numbrist (nr 6, 2019). Kui te ei ole veel jõudnud tellida ajakirja Raamatupidamisuudised, saate seda teha siit.