27.08.2008 Kolmapäev

M

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Majority interest enamusosalus
Management juhtkond
Margin rentaabluse määr
Market risk tururisk
Market value turuväärtus
Marketable kaubeldav
Master netting arrangement koondtasaarvelduse kokkulepe
Matching of costs with revenues tulude ja kulude vastavusse viimine
Materiality olulisus
Matrix approach maatrikslähenemine
Matrix presentation  maatriksesitus
Maturity lõpptähtaeg; lunastustähtaeg
Measurement mõõtmine; (hindamine)
Measurement bases mõõtmisalused; (hindamisalused) 
Measuring interim income tax expense tulumaksu mõõtmine vahearuannetes
Membership fees liikmetasud
Merger ühinemine
Minimum lease payments rendimaksete miinimumsumma
Minority interest vähemusosalus
Mismatch mittevastavus
Monetary asset rahaline vara
Monetary items (monetary assets; monetary financial assets and financial liabilities; monetary financial instruments) rahalised varad ja kohustised
Multi-employer (benefit) plans mitut tööandjat hõlmavad (hüvitiste) plaanid

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes