27.08.2008 Kolmapäev

L

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Lease rent
Lease term rendiperiood
Leased assets renditavad varad
Legal entity juriidiline isik
Legal merger juriidiline ühinemine
Legal obligation juriidiline kohustus
Legally enforceable right juriidilist jõudu omav õigus
Legislative requirement õigusaktidest tulenev nõue
Lender laenuandja
Lessee rentnik
Lessor rendileandja
Letters of credit akreditiiv
Liability kohustis
Licence fee litsentsitasu
Licensing agreement litsentsileping
LIFO (last-in, first-out) LIFO
Line item kirje
Line of business äritegevuse haru
Liquid assets likviidne vara
Liquidity likviidsus
Liquidity risk likviidsusrisk
Litigation settlements kohtuvaidluse lõpetamisega kaasnevad arveldused
Loan laen
Loans and advances laenud ja ettemaksed
Loans and receivables originated by the enterprise ettevõtte väljastatud laenud ja tekitatud nõuded
Long-term employee benefits pikaajalised töötajate hüvitised
Long-term investment pikaajalised investeeringud
Losses kahjum(id)

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes