20.10.2015 Teisipäev

Jätkuvad vaidlused müügimaksu rindel - kes on süüdi?

On vara loota, et müügimaksu saaga varsti lõpeb.

Vandeadvokaat, partner Jaak Siim ja vandeadvokaat Epp Lumiste
Vandeadvokaat, partner Jaak Siim ja vandeadvokaat Epp Lumiste Foto: Advokaadibüroo Aivar Pilv

5. märtsil 2015 otsustas Euroopa Kohus kohtuasjas C-553/13 tehtud lahendis Tallinna Ringkonnakohtu poolt Statoil Fuel & Retail Eesti AS-i ja Tallinna ettevõtlusameti vahel peetud kohtuvaidluse raames esitatud eelotsusetaotlust lahendades, et Tallinna linna poolt müügimaksu kehtestamine aktsiisikaupadele 2010. aastal oli vastuolus Euroopa nn aktsiisidirektiiviga (Euroopa Liidu Nõukogu direktiiv 2008/118/EÜ, 16. detsember 2008, mis käsitleb aktsiisi üldist korda ja milega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 92/12/EMÜ).

Taotlust lahendanud kohus leidis üsna ootuspäraselt, et Tallinna linna poolt aktsiisikaupadelt nõutud müügimaks ei ole kooskõlas Euroopa Liidu õigusega, kuna nimetatud aktsiisidirektiiv keelab aktsiisikaupadele täiendavate maksude kehtestamise, välja arvatud siis, kui maksul on eriline suunav erieesmärk. Sellist erilist suunavat eesmärki Tallinna linna kehtestatud müügimaksu puhul ei tuvastatud.

Tallinn süüdistab riiki

Kõnealusele kohtulahendile tuginedes avaldasid mitmed ettevõtjad, juristid ja maksunõustajad, et linnal lasub kohustus asuda tagastama maksukohustuslastele aktsiisikaupadelt kogutud müügimaksu.

Tallinna linn andis seepeale 2015. aasta märtsis linna õigusdirektori suu läbi teada, et juhul kui linnal tõesti lasub kohustus kogutud müügimaks tagastada, tõstatub küsimus Tallinnale kahju tekitamisest Euroopa Liidu õigusega mittekooskõlas oleva kohalike maksude seaduse tõttu.

Müügimaksuteemalisest vaidlusest saate lugeda peagi ilmuvast Raamatupidamisuudised nr 6, 2015 paberajakirjast. Need, kes ei ole jõudnud veel ajakirja tellida, saavad seda teha siit.