26.08.2008 Teisipäev

E

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Earnings kasum
Earnings - diluted lahjendatud kasum
Economic life majanduslik eluiga
Effective date jõustumiskuupäev
Effective interest method sisemise intressimäära meetod
Eligible for capitalisation kapitaliseerimiskõlbulik
Embedded derivative varjatud tuletisinstrument
Employee benefits hüvitised töövõtjatele
Employee share ownership plan  töövõtjate aktsiaosalusplaanid
Enactment vastuvõtmine
Enterprise ettevõte
Enterprise(cont) ettevõte
Enterprises whose shares are (not) publicly traded ettevõtted, mille aktsiatega kaubeldakse (ei kaubelda) avalikult
Entity (majandus)üksus; ettevõte
Equity omakapital
Equity capital omakapital
Equity compensation benefits(=Stock (=Share) compensation benefits) omakapitalipõhised hüvitised
Equity compensation plans (=Share (=Stock) compensation plans) omakapitalipõhiste hüvitiste plaanid
Equity instrument omakapitaliinstrument
Equity method kapitaliosaluse meetod
Equity securities omakapitaliväärtpaberid
Equity(cont.) omakapital
Events occurring after the balance sheet date sündmused pärast bilansipäeva
Exchange difference valuutakursi vahe
Exchange of assets vara(objekti)de vahetus; varavahetus (kui on ainult toimingu kontekstis)
Exchange rate valuutakurss
Executory contract  täitmiselekuuluv leping
Expected value eeldatav väärtus
Expenditure kulutus; väljaminek
Expenses kulud
Experience adjustments kogemuspõhised korrigeerimised
Expiry date aegumiskuupäev
Exposure draft  avalikustatud projekt
Extraordinary items erakorralised tulud ja kulud; erakorralised kirjed

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes