TRK 1140x140 ee gif
26.08.2008 Teisipäev

D

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Date of acquisition omandamiskuupäev
Dealing securities kaubeldavad väärtpaberid
Debt võlg
Debt instrument  võlainstrument
Debt securities võlaväärtpaberid
Decision tree otsustuspuu
Deductible temporary difference mahaarvatav ajutine erinevus
Defer edasilükkunud; viit-
Deferred tax assets edasilükkunud tulumaksu vara
Deferred tax liabilities edasilükkunud tulumaksu kohustis
Defined benefit liability kindlaksmääratud hüvitiste kohustis
Defined benefit obligation kindlaksmääratud hüvitiste võlg
Defined benefit obligation (present value of) kindlaksmääratus hüvitiste võla nüüdisväärtus
Defined benefit plans kindlaksmääratud hüvitistega plaanid
Defined contribution plans kindlaksmääratud sissemaksetega plaanid
Demand deposits nõudmiseni hoiused
Demerger jagunemine
Demonstrably committed selgelt kohustunud
Depreciable amount  amortiseeritav osa
Depreciable assets amortiseeritav vara
Depreciation amortisatsioon
Derecognise (a financial instrument) (finantsinstrumendi) kajastamise lõpetamine; eemaldamine bilansist
Derecognition kajastamise lõpetamine; eemaldamine bilansist
Derivative tuletisinstrument
Derivative financial instruments tuletisinstrument
Development arendus(tegevus)
Development costs arendusväljaminekud
Diluted earnings per share lahjendatud puhaskasum aktsia kohta
Dilutive potential ordinary shares lahjendavad potentsiaalsed lihtaktsiad
Direct labour otsesed tööjõukulud
Direct method of reporting cash flows from operating activities põhitegevuse rahavoogude kajastamise otsemeetod
Directors juhatuse (või nõukogu) liikmed
Disclose avalikustama
Disclosure  avalikustamine; avalikustatav informatsioon
Disclosure (cont) avalikustamine; avalikustatav informatsioon
Disclosure of government assistance valitsusepoolse abi avalikustamine
Discontinued (operations) lõpetatud (tegevusvaldkonnad)
Discontinuing operation lõpetatavad tegevusvaldkonnad
Discount rate diskontomäär
Discounting diskonteerimine
Disposal consideration müügitasu
Dividend yield dividendimäär
Dividends dividendid
Downstream transactions "allapoole" suunatud tehingud

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes