26.08.2008 Teisipäev

B

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Balance sheet bilanss
Balance sheet date bilansipäev
Bank pank
Bank overdraft arvelduskrediit
Bankruptcy pankrot
Basic earnings per share puhaskasum aktsia kohta
Benchmark treatment põhikäsitlus
Benefit kasu; kasu saama
Benefit (cont.) kasu
Best estimate parim hinnang
Bias moonutus
Binding sale agreement siduv müügileping
Biological asset bioloogiline vara
Biological transformation bioloogiline muundumine
Board of directors juhtorgan
Bonus plan boonusskeem
Book value raamatupidamislik väärtus; bilansiline väärtus
Borrowing costs laenukasutuse kulutused
Bottom-up test "alt üles" test
Business combination  äriühendus
Business segment ärisegment
Business unit äriüksus
Buying segment ostev segment
By-product kõrvaltoode

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes