17.05.2011 Teisipäev

II. FIE MAKSUKALENDER

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)

FIE ABC

 

KOHUSTUSLIK KÕIKIDELE FIE-dele
Olulisemad tähtajad FIE-le

15. MÄRTS

FIE sotsiaalmaksu avansilise makse tasumine

31. MÄRTS

Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni (vormi A) ja residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklaratsiooni (vormi E) esitamine

15. JUUNI

FIE sotsiaalmaksu avansilise makse tasumine

FIE tulumaksu avansilise makse tasumine *

15. SEPTEMBER

FIE sotsiaalmaksu avansilise makse tasumine

FIE tulumaksu avansilise makse tasumine*

1. OKTOOBER

FIE tulumaksu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni makse tasumine

15. DETSEMBER

FIE sotsiaalmaksu avansilise makse tasumine

FIE tulumaksu avansilise makse tasumine*

KOHUSTUSLIK JUHUL, KUI …

Tähtpäev

FIE on tööandjaks teisele füüsilisele isikule

 

 

  • Sotsiaalmaksu, kinnipeetud tulumaksu, töötuskindlustusmakse ja kohustusliku kogumispensioni makse tasumine Maksu- ja Tolliameti pangakontole
  • Tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustus-maksete deklaratsiooni (vormi TSD koos vastava lisaga) esitamine

Väljamakse tegemisele järgneva kuu 10. kuupäev

Tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ning arvestatud sotsiaalmaksu tõendi vormi (TSM, TSM 1 või TM 1) väljastamine isiku nõudmisel

1. veebruar**

Isikliku sõiduauto hüvitise deklaratsiooni INF 14 esitamine

10. aprill***

… FIE on biokütuse loa omanik

Biokütuse aruande esitamine (andmed aruande esitamise aastale eelnenud kalendriaasta kohta)

1. märts

… FIE on käibemaksukohustuslane

Käibedeklaratsiooni (vormi KMD) esitamine ning käibemaksu tasumine

Iga kuu 20. kuupäev

… FIE on käibemaksukohustuslane ja müüb kaupu Euroopa Liidu riikide käibemaksukohustuslastele

Kauba ühendusesisese käibe aruande (vormi VD) esitamine

20. jaanuar

20. aprill

20. juuli

20. oktoober

…FIE on raskeveoki omanik

Raskeveokimaksu tasumine

15. jaanuar

15. aprill

15. juuli

15. oktoober

…FIE on maaomanik

Maamaksu tasumine

 

31. märts****

1. oktoober

 

Märkused:

Kui makse tähtpäev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse makse tähtpäevaks puhkepäevale järgnev tööpäev.
* FIE ei pea tulumaksu avansilisi makseid tasuma:

  • ettevõtluse esimesel aastal;
  • kui ühe kvartali maksu suurus ei ületa 64 eurot ;
  • pärast seda, kui FIE on äriregistrist kustutatud;
  • kui ettevõtlus on registreeritud ajutise või hooajalisena ning kui ettevõtlus on peatatud.

** Vastava tõendi annab FIE isiku nõudmisel juhul, kui ta on teinud isikule tulu- ja sotsiaalmaksuga maksustatavaid väljamakseid.
*** Esitab juhul, kui ta on tööandjana oma töötajatele välja maksnud hüvitist isikliku sõiduauto kasutamise eest ettevõtluses.
**** Kuni 64 euro suurune maamaks tasutakse 31. märtsiks. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tasutakse 31. märtsiks vähemalt poolt, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks (maamaksuseaduse § 7 lg 1).

 

Maksudeklaratsioonide esitamine

Maksudeklaratsioonid esitatakse Maksu- ja Tolliametile elektrooniliselt e-maksuameti/e-tolli kaudu. Kuni viie väljamakse saaja korral võib maksudeklaratsiooni esitada ka pabervormil lähimasse maksu- ja tollibüroosse. Paberil maksudeklaratsioonide vormid on kättesaadavad MTA piirkondlikes maksu- ja tollikeskustes. Deklaratsioonid on leitavad ka Maksu- ja Tolliameti kodulehelt www.emta.ee üldinfo rubriigist „Blanketid ja vormid", kust neid on võimalik vajadusel välja printida.

 

Maksude tasumine

Pangakontod

Riiklikud maksud ja maksed tasutakse Maksu- ja Tolliameti pangakontodele SEBs või Swedbankis.

Pangakontode numbrid leiate Maksu- ja Tolliameti kodulehelt Internetis (www.emta.ee > Pangakontod ja viitenumbrid > Kontonumbrid riiklike maksude ja maksete kontonumbrid).


Viitenumber

Igal maksukohustuslasel on kõigi maksude, maksete ning muude maksuseadusest tulenevalt rahaliste kohustuste tasumiseks oma personaalne viitenumber.

Oma viitenumbri saate teada maksu- ja tollikeskustest või Maksu- ja Tolliameti kodulehelt Internetis (www.emta.ee > Pangakontod ja viitenumbrid > Personaalse viitenumbri otsing).

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes