21.08.2019 Kolmapäev

Kuidas tunda ära põhivara väärtuse langust? II osa

Monika Peetson, vandeaudiitor
Monika Peetson, vandeaudiitor Foto: erakogu
Vara väärtuse languse indikaatorite analüüsimisel saab kasutada nii ettevõttesisest informatsiooni kui ka ettevõttest väljastpoolt hangitavat teavet.

Sisemised teabeallikad

Ettevõtte sisemised teabeallikad on järgmised (IAS 36.12):

  • Vara on kahjustatud või puudu. Tõendid sellise väärtuse kahanemise kohta on hangitavad väga kergesti, kuna seda saab füüsiliselt kontrollida inventuuri käigus.  Näiteks kui tootmisseade ei tööta, seda ei kasutata, on mingil moel kahjustatud või sootuks ettevõttelt varastatud.
  • Ettevõte on juba teinud või teeb vara kasutuse kohta olulise otsuse, mis kahandab tootlikkust või kasumlikkust. Sellised otsused hõlmavad vara kasutusest eemaldamist, vara oodatavat müüki ja vara kasutusea korrigeerimist (pikemalt lühemale elueale).
  • Sisemine aruandlus näitab, et vara tootlikkus ja kasumlikkus on oodatust madalam.

Näitena võib tuua järgneva:

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Vormista tellimus!

Raamatupidamisuudiste tellimus sisaldab:

  • Reklaamivaba paberajakirja
  • Ligipääsu "Meistri eri" artiklitele
  • E-arvete koostajat
  • Elektroonilisel kujul trükiajakirja
  • E-konsultatsioone
  • Blankette ja dokumentide näidiseid