Sellest osast leiate te tulumaksuteemalisi materjale. Siin esitatud artiklid ja juhendid on koostatud maksukonsultantide, Maksu- ja Tolliameti ning teiste riigi- ja eraorganisatsioonide spetsialistide poolt. Sellel lehel ei ole maksuarvestuse, maksuõiguse ega seadusandluse uudiseid (neid leiate siit), siin avaldatakse ainult need tulumaksu artiklid, mis ei kaota aja möödudes oma aktuaalsust raamatupidajate, pearaamatupidajate, finantsistide ning kõigi teiste jaoks, kellele pakub huvi maksude teema.

EMTA Foorum Osakapitali laiendati rahaliste ja mitterahaliste sissemaksete, samuti fondiemissiooni teel aastani 2001. 2005 soetati nimetatud osakapital. 2009 vähendati osakapitali…
Riigikogu rahanduskomisjon lisas valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõule (40 SE) teiseks lugemiseks muudatuse, millega kaotatakse erisoodustusmaks ettevõtete juhtide tasemekoolituselt.
See juhend on abimaterjal alates 01.01.2011 väljamakstud dividendide ja muude kasumieraldiste, omakapitalist tehtud väljamaksete ning likvideerimisjaotiste maksustamise ja deklareerimisega seotud…
See juhend on abimaterjal erisoodustuste maksustamise ja deklareerimisega seotud küsimuste lahendamiseks (tulumaksuseaduse § 48 alusel) alates 01.01.2011.
MTA peadirektori Enriko Aava arvamusartikkel ilmus Postimehes 8. juunil 2011 EMTA Äri üleilmastumine sunnib riikide valitsusi üha enam pingutama selle…
Igal inimesel on õigus üldisele maksuvabale tulule suuruses 1728 eurot (27 000 krooni) aastas ehk 144 eurot (2250 krooni) kuus.
Tulumaksuseaduse (TuMS-i) § 48 lõike 6 rakendamisel tekitas probleeme teise kontserni ettevõtte töötajale antud erisoodustuse maksustamine. Segaduste kõrvaldamiseks kohtus Maksu-…
Pensionäri tulumaksuvaba tulu 2011. aastal on maksimaalselt 336 eurot kuus.
MTA koostatud tabelisse on koondatud olulisemad muudatused 2010. aasta tulude deklareerimisel võrreldes 2009. aastaga.