07.02.2008 Neljapäev

Täiendused TSD lisa 1 kontrollireeglites e-maksuametis

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)
Alates 01.01.2008 on TSD lisa 1 kontrollikriteeriumisse lisatud uued kontrollireeglid.

Tulumaksuseaduse § 281 lõike 4 kohaselt ei arvata füüsilise isiku tulust maha maksu ega makset, mis on tasutud Eestis tulumaksuga mittemaksustatava tulu arvel. Tulenevalt eelnimetatust on alates 2008. a jaanuarikuu TSD lisast 1 muudetud kinnipeetud tulumaksu kontrolle.

Esineb olukordi, kui töötuskindlustusmakset või kohustusliku kogumispensioni makset makstakse tulumaksuga mittemaksustatava tulu arvel. Näiteks on selliseks väljamakseks tööandja makstud toetus lapse sünni puhul või residendile välisriigis töötamise eest makstud tasu, mida ei maksustata Eestis tulumaksuga, kuid maksustatakse sotsiaalmaksuga, töötuskindlustusmaksega ja kogumispensioni maksega.

Kinnipeetava tulumaksu arvutamisel võetakse arvesse veerus 8 märgitud töötuskindlustusmakset või veerus 10 märgitud kohustusliku kogumispensioni makset vaid ulatuses, mis langeb tulumaksuga maksustatavatele väljamaksetele. Seetõttu on TSD kontrollikriteeriumisse lisatud vastavad kontrollireeglid, milledele mittevastavuse puhul kuvatakse e-maksuametis vormi TSD lisa 1 kontrolli puhul veatunnused:

L1_16 g_16_4 Lisa 1 MVT tun.-ga isik: nimi (isikukood) veerg 6 TM summ (vale summa) vale. Peab võrduma 21% (veergude 7 sum - TK (vml (01 + 15 + 21) x 0,006) - KP (vml (01 + 11 + 13 + 15 + 17 + 18 + 21) x 0,02) - elatis - MVT) summast (õige summa)

L1_17 g_17_4 Lisa 1 MVT tun.-ta isik: nimi (isikukood) veerg 6 TM summ (vale summa) vale. Peab võrduma 21% (veergude 7 sum - TK (vml (01 + 15 + 21) x 0,006) - KP (vml (01 + 11 + 13 + 15 + 17 + 18 + 21) x 0,02) - elatis) summast (õige summa)

Näide: 2008. a jaanuarikuu väljamaksed: palk (vml01) 5000, toetus lapse sünni puhul 11 250 (seda toetust ei maksustata tulumaksuga, seega vml01 all ei deklareerita, kuid maksustatakse sotsiaalmaksuga, töötuskindlustusmaksega ja kogumispensioniga).
Lisa 1 andmed: MVTa = JAH. SM vm = 16250 (5000 + 11250); TK vm 16250; TK = 98 (16250 x 0,6%); KP = 325 (16250 x 2%); TM vml 01 5000; kuna SM vm > TM vml 01, siis rakendub kontrollireegel L1_16_g_16_4. Kinnipeetud tulumaks = [5000 - (5000 x 0,6%) - (5000 x 2%) -2250] x 21% = 550.

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.