02.03.2010 Teisipäev

PRIA toetuste deklareerimisest

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)
Tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata toetusi, mille maksmise aluseks on seadus. PRIA toetus on reeglina seaduse alusel makstav toetus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) ning kui toetuse saajaks on isik, kes ettevõtlusega ei tegele, siis toetust tulumaksuga ei maksustata.
Ettevõtlusega seoses saadud toetused kuuluvad aga maksustamisele. Seega, kui toetust taotleb FIE ning see on tema ettevõtlusega seotud, peab ta saadud toetuse arvesse võtma ettevõtluse tuludes ning tehtud kulud saab ta tulust (sh toetusest) maha arvata. Kui inimene tegeleb põllumajandusega vaid oma tarbeks, st ei tooda põllumajandussaadusi müügi eesmärgil, ei ole see tulumaksuseaduse tähenduses ettevõtlus ning ka toetust ei pea see isik tuludes deklareerima.

Pindalapõhiste toetuste puhul saab maksustamisel lähtuda sellest, kas maatükk, millele toetust taotletakse on ettevõtluses kasutuses. Kui toetust saadakse vastavalt loomade arvule, saab lähtuda sellest, kas loomi kasvatatakse toodangu (nt piim, liha, vill, nahad jm) müügist saadava tulu eesmärgil.

Sellised toetused, mida saavad taotleda vaid FIE-d (elatustalu kohanemise toetus, investeeringutoetus) tuleb kajastada ettevõtlustuludes ning kulud saab ettevõtlustulust maha arvata.

Ettevõtlustulust ei ole lubatud maha arvata kulusid, mis on tehtud tulumaksuga mittemaksustatavate toetuste arvel. Toetuse saamisel varasema perioodi andmete alusel omab tähtsust, kas ettevõtlustulust on maha arvatud kulusid, mis olid vajalikud toetuse eesmärkide täitmisel (näiteks saagikoristuse kulud). Kui selliseid kulusid on ettevõtlustulust maha arvatud, tuleb toetus ettevõtlustuludes kajastada ka siis, kui toetuse saamise aastal enam ettevõtlusega ei tegeleta. Kui kulusid ei ole ettevõtlustulust maha arvatud ja toetuse saamise aastal ettevõtlusega ei tegeleta, on toetus maksuvaba.

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.