24.11.2010 Kolmapäev

Olulisemad muudatused siirdehinna ja tehingu turuväärtuse erinevuse maksustamisel 2011. aastal Esile tõstetud

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)
Riigikogu poolt 20. oktoobril vastu võetud Tulumaksuseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadusega (RT I, 18.11.2010, 1) on tehtud tulumaksuseaduses muudatusi siirdehinna ja tehingu turuväärtuse erinevuse maksustamisel tulumaksuga, mis jõustuvad 2011. aasta 1. jaanuaril.
Alates 2011. aastast on tulumaksuseaduses muudatusi siirdehinna ja tehingu turuväärtuse erinevuse maksustamisel tulumaksuga.

  •     Seotud isiku mõiste on alates 2011 senikehtinust sisulisem. Tulumaksuseaduse (edaspidi TuMS) § 8 lg-s 1 on küll näidisloetelu seotud isikutest, kuid see ei ole ammendav. Isikud loetakse seotuks juhul, kuid nad on seda ühise majandusliku huvi või valitseva mõju tõttu (ka juhul, kui neid loetelus pole).
  •     Tulumaksuseaduses sõnastatakse mõistena siirdehind, mis on seotud isikute vahelise tehingu hind ning tehingu turuväärtus, mis on  omavahel mitteseotud isikute vahelise sarnase tehingu väärtus (TuMS § 8 lg 2).
  •     Tulumaksuseadust on täiendatud selgitustega, mille kohaselt siirdehinna ja tehingu turuväärtuse erinevuse maksustamine saab olla vaid ühekordne:
  1.           o erisoodustuste puhul tehingutes, kus soodustuse saaja on seotud füüsiline isik, maksustatakse tehinguväärtuste vahe TuMS § 48 alusel erisoodustusena (TuMS § 8 lg 2)
  2.           o füüsilise isiku ettevõtlustulu (TuMS § 14 lg 9) ning residendist äriühingu kasumieraldiste (TuMS § 50 lg 5) ja mitteresidendi püsiva tegevuskoha kasumi väljaviimise (TuMS § 53 lg 46) puhul ei kohaldata siirdehinna sätete alusel maksustamist juhul, kui tulumaks on sellelt summalt juba tasutud või kinni peetud
  • Tulumaksuseadusesse (TuMS § 8 lg 3) on toodud varem rahandusministri 10.11.2006 määruse nr 53 “Seotud isikute vahel tehtud tehingute väärtuse määramise meetodid” § 1 lg-tes 2 ja 3 juba sisalduv säte, mille kohaselt seotud isikutena käsitatakse ka mitteresidenti ja tema Eestis asuvat püsivat tegevuskohta ning Eesti residenti ja tema välisriigis asuvat püsivat tegevuskohta.

  • MTA

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.