20.01.2011 Neljapäev

Olulised muudatused tulumaksuseaduses, mis mõjutavad FIE-sid

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)
Reuters 2011. aasta 1. jaanuaril on jõustunud tulumaksuseaduse muudatused, mis mõjutavad FIE-sid.

1. FIE vara üleandmine või pärandamine

Kuni 2011. aastani ei loetud isiklikku tarbimisse võtmiseks FIE ettevõtluse hulka kuulunud vara mitterahalise sissemaksena üleandmist äriühingule. Nüüd alates 01.01.2011 jõustunud tulumaksuseaduse (edaspidi TuMS) redaktsiooni § 37 lõike 7 muudatuse kohaselt, on lubatud FIE-l oma ettevõtte vara maksuvabalt üle anda või pärandada isikule, kes jätkab selle ettevõtte tegevust. See tähendab, et FIE võib oma vara (nii mitterahalise, kui ka raha) üle anda ükskõik millisele isikule (teisele FIE-le, äriühingule, pärandada perekonnaliikmele jne), tingimusel, et see isik jätkab FIE ettevõtlust. Ettevõtte üle võtnud FIE jaoks jääb saadud vara soetamismaksumuseks null. Rahandusminister kehtestab määrusega vara üleandmisel maksuvabastuse rakendamise korra.

2. FIE erikonto

TuMS § 36 lõikes 7 muutusid FIE erikonto tingimused.

  •     Alates 2011. aastast on lubatud avada üks erikonto lepinguriigi residendist krediidiasutuses või mitteresidendist krediidiasutuse lepinguriigis registreeritud filiaalis.
  •     Erikontole on lubatud nüüd kanda ka kõik seoses ettevõtlusega seaduse alusel saadud hüvitised (TuMS § 36 lg 7 p 1). Tingimus jäi samaks, mis saadud toetuste korral, selline tulu tuleb kanda erikontole kümne tööpäeva jooksul laekumisest arvates.
  •     Alates 2011. aastast on lubatud erikonto summa kasv maksustamisperioodi ettevõtlustulust maha arvata, kui erikontol oleva summa kasv ei ületa maksumaksja sama maksustamisperioodi ettevõtlustulu, seoses ettevõtlusega seaduse alusel saadud toetuste ning hüvitiste summat, millest on tehtud TuMS § 32 lõikes 1 lubatud ettevõtlusega seotud mahaarvamised. Erikonto arvestuses saab ettevõtlustulust maha arvata seega ainult sama maksustamisperioodi jooksul maksumaksja enda poolt tehtud dokumentaalselt tõendatud ettevõtlusega seotud kulud.
  •     Erikontol oleva summa kahanemist ei lisata maksustamisperioodi ettevõtlustulule, kui erikonto antakse üle teisele isikule TuMS § 37 lõikes 7 nimetatud juhul.

 3. FIE siirdehinna regulatsiooni muudatus

FIE siirdehinna maksustamise reeglid on nüüd selgemini sõnastatud TuMS § 14 lõigetes 7 ja 8. Vältimaks siirdehinna maksustamisel tekkida võivat topeltmaksustamist, täiendati TuMS §-i 14 lõikega 9 – mille kohaselt siirdehinna sätted ei kohaldu, kui FIE on tulumaksu tasunud või sellelt on tulumaks kinni peetud TuMS § 41 kohaselt. Samuti ei kohaldu siirdehinna sätted vara üleandmisel või pärandamisel isikule, kes jätkab FIE ettevõtlust ( TuMS § 37 lg 7).

MTA


Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.