14.02.2007 Kolmapäev

Dividendi tulumaksuga maksustamise tõend

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)

Tõend "Dividendiväljamaksetelt tulumaksu tasumise kinnitamine" (RTF) on näidis dokumendist, mida võib kasutada Eesti residendist äriühingu poolt väljamakstud dividendilt Eestis tulumaksu tasumise või kinnipidamise tõendamiseks. Tõend väljastatakse tulumaksuga maksustatud dividendi väljamaksja poolt. Maksumaksja soovi korral kinnitab maksuhalduri esindaja tõendi (näiteks juhul, kui teise riigi maksuhaldur ei tunnista Eesti maksuhalduri kinnituseta tõendeid).

Tõendi näidis ei ole kohustuslik tõendi vorm.

Tõendile nimetatud saajale väljamakstud dividendiosa summa märgitakse ilma sellelt arvutatud tulumaksuta, kuid koos dividendi saaja tulust kinnipeetud tulumaksuga.
Kui dividendiväljamakselt deklareeritud arvutatud tulumaksusummat on vormi TSD lisal 7 või TSD lisa 8 abil vähendatud mahaarvamiste tõttu, märgitakse tulumaksu summaks vormi TSD alusel dividendilt arvutatud tulumaksu mahaarvamiste võrra vähendatud summa (mis võib olla ka 0).

Näide 1
Eesti residendist juriidilise isiku üldkoosoleku otsuse alusel makstakse aktsionärile 2007. a välja dividend 100 000 krooni. Kui aktsionär saab 100 000 krooni, siis äriühing maksab nimetatud väljamaksele lisaks tulumaksu 28 205 (=22/78*100 000) krooni.
Tõendi reale Saajale väljamakstud dividendi summa kroonides, koos kinnipeetud tulumaksuga märgitakse 100 000.
Tõendi (vt lisa) reale Dividendilt tasutud tulumaksu summa kroonides (tulumaks saajale jaotatud kasumiosalt) märgitakse 28 205.
Kui dividendi saajale ei ole dividend maksustatav tulu, siis tõendi read:
Mitteresidendile makstud dividendilt kinnipeetud tulumaksu määr protsentides,
Mitteresidendile makstud dividendilt kinnipeetud tulumaksu summa kroonides ning Tulumaksu kinnipidamise kuupäev
jäetakse ära.

Näide 2
Eesti residendist juriidilise isiku üldkoosoleku otsuse alusel makstakse aktsionäridele 2007.a välja dividend 100 000 krooni. Kui aktsionärid saavad 100 000 krooni, siis äriühing maksab nimetatud väljamaksele lisaks tulumaksu 28 205(=22/78*100 000) krooni.
Eesti residendist äriühingul on 2 mitteresidendist juriidilisest isikust aktsionäri, kellest üks (A) omab 10% Eesti äriühingu aktsiakapitalist ning teine (B) 90%. Eesti äriühing maksab aktsionärile A dividendi 10 000 krooni. Dividendi väljamakselt summas 10 000 krooni peab Eesti äriühing kinni tulumaksu 2 200 (22% 10 000-st) krooni. Aktsionärile A kantakse üle dividend summas 7 800 (=10 000 – 2 200) krooni.
Kui mitteresidendist juriidiline isik A on Soome (näide maksulepinguriigist) resident ning tulu saaja ja tema residentsus on tõendatud, peetakse maksulepingu kohaselt dividendilt kinni tulumaks 1 500 (15% 10 000-st) krooni. Soome residendist aktsionärile A tasutakse dividend summas 8 500 (=10 000 – 1 500) krooni.
Vormi TSD lisal 3 deklareeritakse 10 000 krooni ning kinnipeetud tulumaks 2 200 krooni või 1 500 krooni, kui saaja residentsus maksulepinguriigis on tõendatud.
Aktsionär B omab 90% osalust, temale tehtud dividendiväljamakselt 90 000 krooni tulumaksu kinni ei peeta.

Tõend aktsionärile A
Tõendi reale Saajale väljamakstud dividendi summa kroonides, koos kinnipeetud tulumaksuga märgitakse 10 000.
Tõendi reale Dividendilt tasutud tulumaksu summa kroonides (tulumaks saajale jaotatud kasumiosalt) märgitakse 2 821.
Tõendi reale Mitteresidendile makstud dividendilt kinnipeetud tulumaksu määr protsentides märgitakse vastavalt 22 või 15%.
Tõendi reale Mitteresidendile makstud dividendilt kinnipeetud tulumaksu summa kroonides märgitakse vastavalt 2 200 või 1 500.

Tõend aktsionärile B
Tõendi reale Saajale väljamakstud dividendi summa kroonides, koos kinnipeetud tulumaksuga märgitakse 90 000.
Tõendi reale Dividendilt tasutud tulumaksu summa kroonides (tulumaks saajale jaotatud kasumiosalt) märgitakse 25 384.
Tõendi read Mitteresidendile makstud dividendilt kinnipeetud tulumaksu määr protsentides, Mitteresidendile makstud dividendilt kinnipeetud tulumaksu summa kroonides ning Tulumaksu kinnipidamise kuupäev jäetakse ära.

 

Vaata lisaks:

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.