01.01.2008 Teisipäev

Alates 1. jaanuarist 2008. aastal tõuseb erisoodustuse arvutamise aluseks olev laenuintressi alammäär

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)
Rahandusministri 03.09.2007. a määrusega nr 46 (RTL 2007, 73, 1262) kehtestati alates 01.01.2008. a tulumaksuseaduse § 48 lõige 4 punkt 6 juures erisoodustuse hinna arvutamisel aluseks olevaks laenuintressi alammääraks 5% aastas, senise 3% asemel.


Senini on kehtinud maksuhalduri seisukoht, et erisoodustus tekib laenu andmisega ning maksud tuleb maksta laenu andmisel. Seisukoht tulenes otseselt tulumaksuseaduse § 48 lg 4 p 6 sõnastusest „Erisoodustus on – laenu andmine rahandusministri poolt kehtestatud alammäärast madalama intressiga". Erisoodustuseks loetakse töötajale rahaliselt hinnatava soodustuse andmist tööandja poolt, kuid laenu andmine iseenesest ei ole veel hüve, sest laen kuulub tagastamisele. Reaalselt tekib töötajale rahaline hüve hoopis intressisoodustuse näol ehk hüve saadakse siis kui laenult makstakse rahandusministri kehtestatud määrast väiksemat intressi või intressi üldse ei makstagi.

Sellest lähtuvalt muudab MTA kooskõlastatult Rahandusministeeriumiga oma senikehtinud seisukohta ning lähtub edaspidi laenuintressilt erisoodustuse hinna arvutamisel tegelikust hüve tekkimise hetkest.

 
Kuidas deklareerida maksud erisoodustuselt?
 
1. Enne 01.01.2008 sõlmitud laenuleping
 • Kui alammäärast soodsama intressiga antud laen on maksustatud senise seisukoha alusel laenu andmisel, siis ümberarvestust tegema ei pea ning deklaratsioone muuta ei tule.
 • Kui kehtiva laenulepingu raames väljastatakse täiendavat laenu, tuleb erisoodustuse hind arvutada uue seisukoha järgi töötaja poolt intressi tasumisel, vastavalt järgmises punktis toodule.

2. Alates 01.01.2008 sõlmitav laenuleping

 • Laenulepingus on sätestatud intressimäär ning intressi tasumine on ettenähtud kuu või aastapõhiselt.
  Erisoodustuse hind arvutatakse ja deklareeritakse selles kuus, kui töötajal on lepingu järgi kohustus intressi tasuda.
 • Laenulepingus on sätestatud intressimäär ning intressi tasumine on ettenähtud harvemini kui kord aastas, nt laenulepingu lõpus.
  Võlaõigusseaduse §397 lg 3 kohaselt tuleb majandus- või kutsetegevuses antud laenu intresse tasuda iga kalendriaasta lõpul. Seega kui töötaja ei ole kohustatud kalendriaasta jooksul intressi maksma, on ta saanud selles ulatuses (tegemata intressikulu) rahaliselt hinnatava hüve. Selliste laenude puhul tuleb erisoodustuse hind arvutada ja deklareerida hiljemalt detsembrikuu deklaratsioonil. Kui töötaja maksab intressi hiljem, saab vajadusel deklaratsioonis ümberarvutused teha.
 • Laenulepingu intressimääraks on 0%.
  Erisoodustuse hinna arvutamine ja deklareerimine sama, mis eelmises punktis.

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.