09.07.2009 Neljapäev

Pensionisaaja ja represseeritu maamaksuvabastus

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)
Maksuvabastuse taotlemise aluseks on Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määrus nr 11 "Maamaksuvabastuse taotlemise ja menetlemise kord ".
Pensionäri maamaksuvabastus - maamaksust vabastatakse avalduse alusel kuni 700 krooni ulatuses riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja, kelle kasutuses oleva ja Tallinna haldusterritooriumil asuva elamumaa sihtotstarbega maatükk või selle mõtteline osa on suurem kui 200 m2.

Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku maamaksuvabastus - maamaksust vabastatakse avalduse alusel represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isik tema kasutuses oleva ja Tallinna haldusterritooriumil asuva elamumaa osas.

Nii pensionäri kui represseeritu maksuvabastuse tingimuseks on, et taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu ning taotleja on maamaksu subjekt. Kui isiku kasutuses on mitu elamumaa sihtotstarbega maatükki, on tal õigus saada maksuvabastust ainult ühele neist maatükkidest.

Maksuvabastuse taotlemiseks peab taotleja esitama Tallinna Linnavaraametile kirjaliku avalduse, milles on järgmised andmed:
  • taotleja ees- ja perekonnanimi ning sünniaasta;
  • taotleja pensionitunnistuse number või represseeritu tunnistuse number;
  • taotleja elukoha aadress ja muud kontaktandmed;
  • maksustatava maatüki aadress, pindala ja sihtotstarve;
  • taotleja maakasutusõiguse ulatus;
  • maksustatava maatüki rendi- ja üüritulu aastas.


Avaldus maksuvabastuse taotlemiseks tuleb esitada hiljemalt maksustamisaasta 15. juuniks. Taotleja peab maksuvabastuse avaldusele lisama pensionitunnistuse või represseeritu tunnistuse koopia. Isikud, kellele maksuvabastus on määratud eelnevatel aastatel, ei pea esitama täiendavat avaldust maksuvabastuse saamiseks juhul, kui ei ole muutunud maksuvabastuse tingimused või taotleja andmed.

 

Maamaksu vabastuste määramise teenuse kirjeldus (viide teenuste andmebaasi).

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes