04.03.2009 Kolmapäev

Reisiteenuste maksustamine (uuendatud jaanuar 2009)

Hinda seda artiklit
(1 hinnang)
Reisiteenuste maksustamise aluseks on käibemaksuseaduse (edaspidi KMS) § 40 "Reisiteenuse käibemaksuga maksustamise erikord" ja direktiivi 2006/112/EU artikkel 306.

Reisiteenuse eriskeemi võivad peale reisikorraldajate kasutada ka teised isikud, kelle tegevus on seotud reisiteenuse osutamisega (näiteks isik, kes osutab keelekoolitusteenust ning korraldab keeleõppereise välismaal, maksustab reisiteenused erikorra alusel).

Eriskeemi kasutatakse juhul, kui maksukohustuslane osutab oma nimel reisijale, sealhulgas juriidilisele isikule või asutusele, reisiga otseselt seotud teenust (reisiteenus) ning kasutab reisiteenuse osutamisel ettevõtlusega tegelevalt Eesti või välisriigi isikult soetatud kaupa või saadud teenust. Alates 01.01.2006 rakendatakse erikorda kõikide kolmandatelt isikutelt sisseostetud ja oma nimel edasimüüdud reisiga otseselt seotud teenuste osas, mitte ei lähtuta turismiseaduses sätestatud turismiteenuste loetelust.

Reisiteenused peavad olema ostetud kolmandatelt isikutelt ning seejärel oma nimel müüdud lõpptarbijale. Lõpptarbija on reeglina füüsiline isik, kuid ka äriühing, kes ostab teenust ettevõtluse tarbeks (nt töölähetuse korral). Reisikorraldaja käsitab lõpptarbijale erikorra alusel osutatavaid teenuseid ja võõrandatavaid kaupu ühtse reisiteenusena. Reisikorraldaja käibeks loetakse tema poolt ostetud kaupade ja teenuste hinnale lisatud osa ehk marginaali nende edasimüügil lõpptarbijale, mis maksustatakse 18% käibemaksumääraga. Kui osa reisiteenusest osutatakse ühendusevälises riigis, maksustatakse ühendusevälises riigis osutatud teenusega seotud osa 0% käibemaksumääraga. 

Erikorda võib kohaldada, kui maksukohustuslane osutab oma nimel reisiteenust teisele Eesti või välisriigi maksukohustuslasele edasiosutamiseks. Kui maksukohustuslane soovib nimetatud juhul kasutada käibemaksuga maksustamise üldkorda, maksustatakse reisiteenus teenuse käibe tekkimise koha reeglite alusel ning maksustatakse KMS § 15 sätestatud käibemaksumääradega vastavalt kas 18% või 9% määraga kui reisiteenuste käibe tekkimise koht on Eesti, või 0% käibemaksumääraga, kui reisiteenuste käibe tekkimise koht on välisriigis.

Lisaks juhime tähelepanu sellele, et alates 01.01.2008 maksustatakse ühendusesisese reisijateveo osa marginaal tavapäraselt, st 18% maksumääraga.

KMS § 40 lõige 5 alusel leitav reisiteenuse maksustatav väärtus (kasutatakse eelmise aasta keskmist marginaali)

Selleks, et marginaali ei peaks iga tehingu puhul eraldi välja arvutama, võib reisikorraldaja esitada Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule maksu- ja tollikeskusele kirjaliku taotluse maksustatava väärtuse leidmiseks eelmise aasta keskmise marginaali alusel. Marginaali on kõige lihtsam väljendada protsentides.

Näide. Eestis asuv reisikorraldaja ostis kolmandatelt isikutelt sisse majutusteenust hinnaga 2500 krooni (sisaldab selle riigi käibemaksu) ja ühendusesisest reisijateveoteenust hinnaga 2000 krooni.
Reisikorraldaja müüb teenused edasi 4500 kr + 7% marginaal = 4815 krooni.
Reisikorraldaja marginaal on 4815 - 4500 = 315 krooni.
Reisiteenuse pakett ei sisalda ühendusevälises riigis osutatavaid teenuseid.   
18% käibemaksumääraga maksustatud reisiteenuse maksustatav väärtus on 315 : 1,18 = 267 krooni, mis kajastatakse KMD lahtris 1. Reisikorraldaja poolt tasumisele kuuluv käibemaks 267 x 18% = 48 krooni.

Reisiteenuse maksustatavat väärtust korrigeeritakse kalendriaasta lõpus (viimasel maksustamisperioodil) kogu kalendriaasta ulatuses, lähtudes KMS § 40 lõike 4 kohaselt arvutatud reisiteenuse maksustatavast väärtusest. Keskmist marginaali kasutava maksukohustuslase poolt reisiteenuse maksustatava väärtuse korrigeerimise kord on kehtestatud rahandusministri 28.12.2005 määrusega nr 92 (RTL, 06.01.2006, 3, 43).

Juhul kui maksukohustuslane ei kasuta keskmist marginaali, arvutatakse marginaal iga tehingu kohta eraldi. Arvestades reisiteenuste spetsiifikat, on sellise meetodi kasutamine keerukam, kuna reisi tegelikud tulud ja kulud ei pruugi reisiteenuse müümise hetkeks teada olla.

KMS § 40 lõige 4 alusel leitav reisiteenuse maksustatav väärtus (marginaal leitakse iga tehingu kohta eraldi)

Näide. Eestist teise liikmesriiki suunduv lõpptarbija
Reisifirma ostab majutuse ühendusesises riigis hinnaga 3000 krooni (sisaldab selle riigi käibemaksu) ja ühendusesisest reisijateveo teenust hinnaga 1500 krooni.
Reisifirma kulud kokku on 4500 krooni.
Reisifirma müüb reisijale paketi hinnaga 5000 krooni.
Reisifirma marginaal selle tehingu osas on 5000 - 4500= 500 krooni.
Kui osa reisiteenusest osutatakse ühendusevälises riigis, siis maksustatakse ühendusevälises riigis tekkinud marginaali osa 0% käibemaksumääraga. Näiteks kui reisil Tallinn-Oslo, moodustavad ühendusevälise riigiga seotud kulutused kogu reisiteenuste maksumusest 67% (ülejäänud 33% on seotud kulutustega näiteks Soomes ja/või Rootsis), siis maksustatakse 67% reisiteenuse marginaalist (500x67%)   0% käibemaksumääraga ja ülejäänud marginaal maksustatakse 18% käibemaksumääraga.
18% käibemaksumääraga maksustatud maksustatav väärtus on (500x33%) 165 : 1,18 = 140 krooni, mis kajastatakse KMD lahtris 1. Reisikorraldaja poolt tasumisele kuuluv käibemaks 140 x 18% = 25 krooni.

Erisused sisendkäibemaksu mahaarvarvamisel ja arve esitamisel

Sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus on reisikorraldajal ainult nende kaupade ja teenuste soetamisel tasutud käibemaksu osas, mis ei ole erikorra alusel osutatavate teenuste tarbeks soetatud. Maha võib arvata ka üldkuludelt tasutud käibemaksu. Seepärast on seaduses sätestatud eraldi arvestuse pidamise nõue erikorra alusel maksustatavate teenuste ja nende tarbeks soetatud kaupade ja teenuste kohta.

Erikorda kasutavale reisikorraldajale kehtivad erisused ka arvete väljastamisel. Erikorra alusel osutatava reisiteenuse kohta väljastatavale arvele ei märgita käibemaksusummat. Arvele tuleb aga märkida viide KMS § 40 või direktiivi 2006/112/EÜ artiklile 306. Teenuste kohta, mida ei osutata erikorra alusel, esitatakse arve teenuste lõikes koos teenustele kohaldatavate käibemaksumääradega (KMS § 37 lg 7). Kui pakettreis sisaldab ka reisikorraldaja enda poolt osutatavaid teenuseid, tuleb need teenused arvel eraldi välja tuua koos neile kohaldatava käibemaksumääraga. Arve nõuetele vastavat arvet ei pea väljastama teenuse osutamisel füüsilisele isikule isiklikuks otstarbeks (KMS § 37 lg 3).

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes