825x120 antikriis ee
02.01.2006 Esmaspäev

Maksukohustuslase registrist kustutamine

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)
Maksukohustuslase registrist kustutamise võimalused on sätestatud KMS §-s 22. Maksukohustuslane võib esitada avalduse enda registrist kustutamiseks juhul, kui tema maksustatav käive ei ületa tema arvestuste kohaselt järgneva 12 kuu jooksul 250 000 krooni.

Ettevõtlusega tegeleva teise liikmesriigi isiku, kes teostab kaugmüüki Eesti isikule, võib esitada avalduse enda registrist kustutamiseks juhul, kui on üheaegselt täidetud järgmised tingimused:
- ta registreeriti maksukohustuslasena enne 550 000 krooni piirmäära ületamist;
- ta on olnud maksukohustuslasena registreeritud vähemalt kaks aastat;
- tema piirmäära hulka arvatavate tehingute maksustatav käive ei ületanud eelmisel kalendriaastal ega ületa tema arvestuste kohaselt ka alanud kalendriaastal 550 000 krooni piirmäära.

Maksuhalduril on õigus kustutada registrist maksukohustuslane, kes ei tegele ettevõtlusega. Kui maksukohustuslase ettevõtlusega tegelemine ei ole piisavalt tõendatud, on maksuhalduril õigus nõuda maksukohustuslaselt lisatõendeid või koguda neid omal algatusel. Maksuhaldur teatab maksukohustuslasele registrist kustutamise kavatsusest kirjalikult ning annab tähtaja ettevõtlusega tegelemise tõendamiseks. Kui ettevõtlusega tegelemine ei ole ettenähtud tähtaja jooksul tõendatud, kustutab maksuhaldur maksukohustuslase registrist.

Enne maksukohustuslase registrist kustutamise otsustamist KMS § 22 lg 1 kohaselt esitatud avalduse põhjal võib maksuhaldur maksukohustuslase majandustegevust kontrollida. Registrist kustutatuks loetakse isik Maksu- ja Tolliameti piirkondliku maksukeskuse ametniku vastavasisulises otsuses nimetatud kuupäeva seisuga (mis protsessi kestvusest tingituna - kontrollimine jms - võib olla hilisem, kui maksumaksja soovis).

Kui maksukohustuslane või tema tegevus on lõpetatud ja lõpetamise kohta tehtud registrikanne on jõustunud ning maksuhaldur on saanud sellekohase teate, kustutab maksuhaldur maksukohustuslase maksukohustuslaste registrist KMS § 22 lõike 4 kohaselt.

Registrist kustutamisel tasub maksukohustuslane käibemaksu võõrandamata kaubalt, mille sisendkäibemaksu ta on soetamisel maha arvanud. Kauba maksustatav väärtus on selle soetusmaksumus või selle puudumisel omahind. Sätet ei rakendata põhivara suhtes (KMS § 29 lg 10).

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Vebinar ee 300x500 maire otsus 3 gif

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes