TRK 1140x140 ee gif
02.01.2006 Esmaspäev

Käibemaksuarvestus seoses pakendile tagatisraha kehtestamisega

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)
Alates 01.06.2004 kehtima hakanud pakendiseadusega muudeti järgmisi käibemaksuseaduse (KMS) sätteid - §11 lg7, §12 lg11 ja lg12, §36 lg1 p5 -, mida rakendatakse seoses pakenditele tagatisraha kehtestamisega.

Tagatisraha ehk pant on ühe müügiühiku hinnale lisatud pakendit väärtustav tasu ühe pakendi eest.
Pakendiseaduse §21 lõigete 2 ja 3 kohaselt kehtestatakse tagatisraha õlle, vähese etanoolisisaldusega alkohoolse joogi ja karastusjoogi järgmistele pakenditele:
1. korduskasutuspakenditele:
1) klaaspakend;
2) plastpakend.

2. ühekorrapakenditele:
1) klaaspakend;
2) plastpakend;
3) metallpakend.

Korduskasutuspakend on mõeldud ja kavandatud läbima oma olelusringi jooksul korduskasutussüsteemis mitu käiku või ringi, sõltuvalt pakendi kasutusotstarbest, -võimalusest ja -kõlblikkusest.
Ühekorrapakend on mõeldud ühekordseks kasutamiseks
(Pakendiseaduse § 3 lg 2)

Keskkonnaministri poolt 23.03.2005 allkirjastatud määruse nr 19 (RTL, 05.04.2005, 37, 523) alusel on kehtestatud pakendi tagatisraha ehk pandi suurus ühe müügiühiku kohta järgmiselt:
1) korduskasutuse klaaspakendile 1 kroon;
2) korduskasutuse plastpakendile 1 kroon;
3) ühekorra klaaspakendile 1 kroon;
4) ühekorra metallpakendile 0,5 krooni;
5) ühekorra plastpakendile mahuga kuni 0,5 liitrit (0,5 l kaasa arvatud) 0,5 krooni;
6) ühekorra plastpakendile, mille maht on suurem kui 0,5 liitrit (0,5 l välja arvatud) 1 kroon.

Pakendile määratud tagatisraha ei kuulu KMS §12 lõike 12 kohaselt maksustatava väärtuse hulka. Seega tuleb arvetel tagatisraha eraldi välja tuua.
Samuti ei arvata korduskasutuspakendite maksumust kauba maksustatava väärtuse hulka (KMS § 12 lg 11). Alates 01.01.2006 on muudetud KMS § 12 lg 11, mille kohaselt ei arvata korduskasutuspakendit maksustatava väärtuse hulka üksnes juhul, kui tootja pakendit ei võõranda vaid pakend jääb tootja omandisse. Pakend antakse ostjale üle tagatisraha vastu, mille tootja pakendi tagasi saamisel tagastab.

Korduskasutuspakendi puhul, millele on pakendiseaduse alusel määratud tagatisraha ja mis ei ole arvatud kauba maksustatava väärtuse hulka ning mis on tootjale kalendriaasta jooksul tagastamata, tekib käive tootjal temale tagastamata pakendite osas 31.detsembril. Tulenevalt KMS § 11 lg 7 võrdub käibe suurus kalendriaasta jooksul tagastamata korduskasutuspakendite tagatisraha summaga. Tootja deklareerib nimetatud käibe detsembrikuu käibedeklaratsioonis ja tasub käibemaksu.
Eelpoolnimetatud korduskasutuspakenditega seotud tehingute osas peetakse tootja poolt arvestust ning säilitatakse dokumentatsiooni vähemalt seitse aastat (KMS § 36 lg 1 p 5).

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes