860x100 kriisi paasterongad
05.10.2005 Kolmapäev

Käibemaksu nullmäära rakendamisest käibemaksuseaduse § 15 lõige 3 punktides 5 ja 6 nimetatud juhtudel (kauba võõrandamine välisesindusele, diplomaadile, ühenduse institutsioonile, välisriigi relvajõududele)

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)
Käibemaksuseaduse (edaspidi KMS) § 15 lõike 3 punktide 5 ja 6 kohaselt maksustatakse nullmääraga teises liikmesriigis asuvale välisriigi diplomaatilisele esindusele või esindajale, Välisministeeriumi poolt tunnustatud rahvusvahelisele organisatsioonile või selle esindajale, ühenduse institutsioonile ning NATO relvajõududele võõrandatud ja teise liikmesriiki toimetatud kaup. Samuti rakendatakse käibemaksu nullmäära eelnimetatud isikutele teenuste osutamisel (KMS § 15 lg 4 p 14).

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 27 lõike 1 punktide 1, 1¹, 29 ja 30 kohaselt on aktsiisist vabastatud välisriigi diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse, Välisministeeriumi poolt tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esinduse või esindaja, Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatilise esindaja, konsulaarametniku, ja erimissiooni esindaja poolt ametialaseks kasutamiseks teisest liikmesriigist Eestisse toimetatud alkohol ning Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriigi, v.a Eesti relvajõududele teisest liikmesriigist Eestisse toimetatud aktsiisikaup.

Aktsiisist on vabastatud alkohol ja kütus, mis lähetatakse aktsiisilaost teise liikmesriiki ametialaseks kasutamiseks diplomaatilisele esindusele ja konsulaarasutusele, Välisministeeriumi poolt tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esindusele või esindajale, konsulaarametnikule, ja erimissiooni esindajale ning aktsiisikaup, mis lähetatakse aktsiisilaost teise liikmesriiki Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriigi relvajõududele.

Nimetatud juhtudel on nullprotsendilise käibemaksumääraga maksustatava kauba käivet tõendavaks dokumendiks Euroopa Komisjoni määrusega nr 31/96/EÜ kehtestatud käibemaksu- ja aktsiisivabastustõend (tõend eesti keeles ja inglise keeles).

Tõendil kinnitab maksust vabastamise tingimustele vastav institutsioon/isik esitatud andmete õigsust ning ühtlasi esitab tõendi lahtris 3 andmed, mida on vaja maksuvabastustaotluse hindamiseks siirdeliikmesriigis, st riigis, kus kaupa või teenust hakatakse tarbima. Maksust vabastamist taotlev isik esitab tõendi siirdeliikmesriigi pädevale ametiasutusele, kes kinnitab (lahtris 6), et lahtris 5 kirjeldatud kaup/teenus vastab siirderiigis maksust vabastamise tingimustele.

Kui näiteks Eesti diplomaat Lätis ostab Eestist auto ja viib selle Lätti, siis ülalnimetatud tõendi esitamisel on müüjal õigus auto võõrandada 0% käibemaksumääraga. Nullmäära saab rakendada juhul, kui kaup toimetatakse Eestist välja.
Müüjale on oluline jälgida tõendil lahtrit 6, milles siirdeliikmesriik (antud juhul Läti) on märkinud, kas soetatav kaup/teenus on selles riigis täielikult või osaliselt maksust vabastatud. Osalise maksuvabastuse korral rakendab müüja nullmäära lahtris märgitud osa ulatuses. Ülejäänud osa kauba hinnast tuleb maksustada käibemaksu tavamääraga.

Tõendi üks eksemplar jäetakse müüjale, kes on kohustatud seda säilitama oma raamatupidamises vastavalt meie õigusaktidele.

Võib esineda ka olukord, kui lahtris 6 puudub tempel ja allkiri. Sel juhul peab müüja vaatama lahtrit 7. Protseduuri lihtsustamiseks võib siirdeliikmesriigi pädev ametiasutus anda maksust vabastamise tingimustele vastavale institutsioonile (lahtris 1 märgitud ostjale) loa tempel panemata jätta ametlikuks kasutamiseks vajaliku kauba/teenuse maksuvabastuse korral. Lahtris 7 teatabki ostja viitega siirdeliikmesriigist väljastatud dokumendile, et tal on luba tempel panemata jätta.

Kui ostja maksuvabastuse tõendit ei esita, maksustatakse kaup käibemaksu tavamääraga.

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Vebinar ee 300x500 maire otsus 3 gif

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes