TRK 1140x140 ee gif
31.01.2008 Neljapäev

Imporditud kauba maksustatava väärtuse muutuste kajastamine alates 01.01.2008. a käibedeklaratsioonil juhul, kui tollideklaratsiooni ei muudeta

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)
Alates 01.01.2008. a muutus imporditud kauba maksustatava väärtuse muutuste käibedeklaratsioonil kajastamise kord.

Muudatuste kajastamist kuni 31.12.2007 ilmnenud vigade osas vaata siit


Muudatuste kajastamine alates 01.01.2008 ilmnenud vigade osas

Rahandusministri 02.05.2006. a määruse nr 32 "Pärast kauba vabastamist tollideklaratsioonis muudatuste tegemise ja tollideklaratsiooni kehtetuks tunnistamise täiendavad juhised"  § 1 lõike 2 kohaselt muudetakse tollideklaratsioone juhul, kui tollideklaratsioonis deklareeritud andmetes ilmnenud vigade tõttu muutub:

  1. kaupade kogus või tolliväärtus vähemalt EÜ Komisjoni määruse nr 1917/2000, millega kehtestatakse teatavad sätted nõukogu määruse nr 1172/95 rakendamiseks väliskaubanduse statistika suhtes (EÜT L 118, 25.05.1995, lk 10-14), artiklis 3 sätestatud statistilise läve võrra (1000 kg või 1000 EUR);
  2. tollimaksu summa;
  3. aktsiisimaksu summa;
  4. käibemaksu summa ja määruse § 2 kohase taotluse esitaja ei ole Eesti käibemaksukohustuslane.

Juhul, kui tollideklaratsioonil muudatusi ei tehta, deklareeritakse imporditud kauba tegeliku maksustatava väärtuse ja tollideklaratsioonil deklareeritud maksustatava väärtuse vahed käibemaksukohustuslaste poolt käibedeklaratsioonil.

Maksustatava väärtuse muutuste deklareerimine käibedeklaratsioonil on sätestatud rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruses nr 67 "Käibedeklaratsiooni vormi muutmine". Nimetatud määrus (edaspidi määrus) jõustus 26.11.2006. a.

Määruse kohaselt kajastatakse maksustatava väärtuse vahed käibedeklaratsioonil järgmiselt:

  1. Summa, mille võrra suurendatakse imporditud kauba maksustatavat väärtust juhul, kui seda tollideklaratsioonil ei muudeta, kajastatakse käibedeklaratsiooni lahtris 1 või 2. Nimetatud summalt arvestatud käibemaks deklareeritakse käibedeklaratsiooni lahtris 4 ning juhul, kui tegemist on maksustatava käibe tarbeks soetatud kaubaga, arvatakse samas summas sisendkäibemaks maha käibedeklaratsiooni lahtris 5 (s.h lahtris 5.1).
  2. Kui vähendatakse imporditud kauba maksustatavat väärtust, mida tollideklaratsioonil ei muudeta, siis maksukohustuslane, kes kasutab sisendkäibemaksu osalist mahaarvamist, korrigeerib sisendkäibemaksu vastava summa võrra käibedeklaratsiooni lahtris 5 (s.h lahtris 5.1).

Seega, kui tollideklaratsiooni ei muudeta ja imporditud kauba maksustatav väärtus suureneb, kajastatakse imporditud kauba maksustatava väärtuse muutused käibedeklaratsioonil. Kui imporditud kauba maksustatav väärtus väheneb, korrigeeritakse sisendkäibemaksu käibedeklaratsioonil üksnes juhul, kui kauba importimisel tasutud käibemaks on osaliselt mahaarvatud või täies ulatuses mahaarvamata. Kui kauba importimisel tasutud käibemaks on juba täies ulatuses mahaarvatud, siis on ka liigselt tasutud käibemaks mahaarvatud, mistõttu sisendkäibemaksu korrigeerimise vajadus puudub.

Tulenevalt määruse §-st 2 kajastatakse enne käesoleva määruse jõustumist, s.t kuni 25.11.2006. a vormistatud tollideklaratsioonide andmetes ilmnenud vigade korral, imporditud kauba maksustatava väärtuse muutused, mida tollideklaratsioonil ei kajastata, jooksva kuu käibedeklaratsioonil, s.t vea ilmnemise kuul. Kui viga ilmnes enne määruse jõustumist, kajastatakse imporditud kauba maksustatava väärtuse muutused 2006. a novembrikuu käibedeklaratsioonil.

Alates 26.11.2006. a vormistatud tollideklaratsioonides deklareeritud imporditud kauba maksustatava väärtuse muutused kajastatakse kuni 31.12.2007. a ilmnenud vigade korral selle maksustamisperioodi käibedeklaratsioonil, millal kauba maksustatav väärtus tollideklaratsioonil valesti oli deklareeritud.

Alates 01.01.2008. a ilmnenud tollideklaratsioonide andmetes imporditud kauba maksustatava väärtuse muutused, mida ei kajastata tollideklaratsioonil, kajastatakse jooksva kuu käibedeklaratsioonil, s.t vea ilmnemise kuul.

Allpool on toodud näited imporditud kauba maksustatava väärtuse muutuste kajastamise kohta käibedeklaratsioonil juhul, kui tollideklaratsiooni ei muudeta.

Näide 1

2006. a juunis deklareeriti imporditud kauba maksustatavaks väärtuseks 10 000 krooni. 2006. a septembris selgus, et kauba maksustatav väärtus peab olema 12 000 krooni. Nimetatud kaup soetati maksustatava käibe tarbeks. Imporditud kauba tegeliku maksustatava väärtuse ja tollideklaratsioonil deklareeritud maksustatava väärtuse vahe (12 000 kr - 10 000 kr) deklareeritakse 2006. a novembrikuu käibedeklaratsioonil järgmiselt:

lahter 1

2000 kr

lahter 4

360 kr

lahter 5

360 kr

lahter 5.1

360 kr


Näide 2

2006. a augustis deklareeriti imporditud kauba maksustatavaks väärtuseks 30 000 krooni. 2006. a detsembris selgus, et kauba maksustatav väärtus peab olema 36 000 krooni. Nimetatud kaupa kasutatakse nii maksustamisele kuuluva kui ka maksuvaba käibe tarbeks. Sisendkäibemaksu mahaarvamisel kasutatakse proportsiooni 60%. Imporditud kauba tegeliku maksustatava väärtuse ja tollideklaratsioonil deklareeritud maksustatava väärtuse vahe (36 000 kr - 30 000 kr) deklareeritakse 2006. a detsembrikuu käibedeklaratsioonil järgmiselt:

lahter 1

6000 kr

lahter 4

1080 kr

lahter 5

648 kr

lahter 5.1

648 kr


Näide 3

2006. a detsembris deklareeriti imporditud kauba maksustatavaks väärtuseks 100 000 krooni. 2007. a märtsis selgub, et kauba maksustatav väärtus peab olema 90 000 krooni.

3.1. Nimetatud kaup soetati maksustatava käibe tarbeks:

Sisendkäibemaksu käibedeklaratsioonil ei korrigeerita, sest tollideklaratsiooni alusel kauba impordilt tasutud käibemaks summas 18 000 krooni (100 000 * 18%) on detsembrikuu käibedeklaratsioonil sisendkäibemaksuna juba maha arvatud.

3.2. Nimetatud kaup soetati maksuvaba käibe tarbeks:

Esialgselt tasuti tollideklaratsiooni alusel käibemaksu 100 000 kr * 18% = 18 000 kr.
Tegelikult peab tasuma 90 000 kr * 18% = 16 200 kr.
Seega on käibemaksu rohkem tasutud 1800 krooni (18 000 kr - 16 200 kr).
Kuna kaup soetati maksuvaba käibe tarbeks, siis on sisendkäibemaks täies ulatuses mahaarvamata.

Sisendkäibemaksu korrigeeritakse (suurendatakse) 1800 krooni võrra 2006. a detsembrikuu käibedeklaratsioonil järgmiselt:

lahter 5

1800 kr

lahter 5.1

1800 kr


3.3 Nimetatud kaupa kasutatakse nii maksustatava (60%) kui ka maksuvaba (40%) käibe tarbeks:

Esialgselt tasuti tollideklaratsiooni alusel käibemaksu 100 000 kr * 18% = 18 000 kr.
Tegelikult peab tasuma 90 000 kr * 18% = 16 200 kr.
Seega on käibemaksu rohkem tasutud 1800 krooni (18 000 kr - 16 200 kr), mis on maksumaksjal õigus tagasi saada.

Kuna käibedeklaratsiooni alusel on tagasi küsitud 60% tollideklaratsiooni alusel tasutud käibemaksust (60% * 18 000 kr), s.h 60% liigselt tasutud käibemaksust (60% * 1800 kr), siis kuulub liigselt tasutud käibemaksust tagastamisele, s.t käibedeklaratsioonil korrigeerimisele 40% * 1800 kr = 720 kr.

Sisendkäibemaksu korrigeeritakse (suurendatakse) 720 krooni võrra 2006. a detsembrikuu käibedeklaratsioonil järgmiselt:

lahter 5

720 kr 

lahter 5.1

720 kr


Näide 4
(alates 01.01.2008)

2007. a oktoobris deklareeriti imporditud kauba maksustatavaks väärtuseks 20 000 krooni. 2008. a jaanuaris selgus, et kauba maksustatav väärtus peab olema 25 000 krooni. Nimetatud kaup soetati maksustatava käibe tarbeks. Imporditud kauba tegeliku maksustatava väärtuse ja tollideklaratsioonil deklareeritud maksustatava väärtuse vahe 5000 krooni (25 000 kr - 20 000 kr) deklareeritakse 2008. a jaanuarikuu käibedeklaratsioonil järgmiselt:

lahter 1

5000 kr

lahter 4

900 kr

lahter 5

900 kr

lahter 5.1

900 kr


 Näide 5 (alates 01.01.2008)

2008. a jaanuaris deklareeriti imporditud kauba maksustatavaks väärtuseks 75 000 krooni. 2008. a mais selgus, et kauba maksustatav väärtus peab olema 65 000 krooni. Nimetatud kaup soetati maksustatava käibe tarbeks. Kuna tollideklaratsiooni alusel kauba impordilt tasutud käibemaks summas 1800 krooni (10 000 * 18%) on jaanuarikuu käibedeklaratsioonil sisendkäibemaksuna juba maha arvatud, siis 2008. a maikuu käibedeklaratsioonil sisendkäibemaksu enam ei korrigeerita.


Näide 6 
 (alates 01.01.2008)

2008. a märtsis deklareeriti imporditud kauba maksustatavaks väärtuseks 55 000 krooni. 2008. a augustis selgus, et kauba maksustatav väärtus peab olema 63 000 krooni. Nimetatud kaup soetati maksustatava käibe tarbeks. Imporditud kauba tegeliku maksustatava väärtuse ja tollideklaratsioonil deklareeritud maksustatava väärtuse vahe 8000 krooni (63 000 kr - 55 000 kr) deklareeritakse 2008. a augustikuu käibedeklaratsioonil järgmiselt:

lahter 1

8000 kr

lahter 4

1400 kr

lahter 5

1400 kr

lahter 5.1

1400 kr



Tagasi | Üles

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes