1S:Ettevõte 8. Kaubanduse juhtimine

"1S:Ettevõte 8. Kaubanduse juhtimine" rakenduslik lahendusvariant lahendab kompleksselt juhtimise arvestuse ja operatiivse arvestuse ülesanded, analüüsi- ning planeerimisülesanded, automatiseerib kaubandus-, finants- ja laooperatsioone, tagab ettevõtte juhtimise kaasaegse taseme.

Rakenduslik lahendus automatiseerib järgmisi majandustegevuse suundi:

 • müükide juhtimine (kaasa arvatud hulgi-, jae- ja komisjonikaubandus);
 • tarnete juhtimine;
 • müükide ja ostude planeerimine;
 • laovarude juhtimine;
 • ostjate tellimuste juhtimine;
 • ettevõtte ja klientide vaheliste suhete juhtimine;
 • ettevõtte kaubakäibe analüüs;
 • hindade analüüs ja hinnapoliitika juhtimine;
 • kaubandustegevuse efektiivsuse monitooring ja analüüs

Rakendusliku lahenduse infobaasis registreeritakse nii sooritatud kui ka alles planeeritavad majandusoperatsioonid.

Seda programmi saab seadistada andmete allalaadimiseks raamatupidamisprogrammi (näiteks „1S:Raamatupidamine“) raamatupidamiskirjendite koostamiseks.

Kaubandustegevuse ja kaubakäibe analüüs

Aruannete võimas ja paindlik süsteem lubab operatiivselt analüüsida ning vahetpidamata kontrollida praktiliselt kõiki ettevõtte kaubandustegevuse ja kaubakäibe aspekte, sealhulgas:

 • müügid ja kaubakäive, kaupade jäägid ladudes ja komisjonäridel, ladude ja kaupade maksumuse hinnangud realiseerimiseks, ABC ja XYZ - kaupade ligitõmbavus;
 • tarnijate ja konkurentide hinnad;
 • rahaliste vahendite käive ja jäägid, eeldatavad laekuvad ja väljaminevad maksed;
 • tasaarveldused kontrahentidega, komintentidega, komisjonäridega, arveldused aruandekohustuslike isikutega, debitoorse ja kreditoorse võlgnevuse seisund;
 • vastastikused suhted ostjatega, töö müügijuhtidega, ABC ja XYZ - ostjate ligitõmbavus, kontaktide ja informatsiooniallikate vajalikkus;
 • ostjate tellimuste seisund ja tarnijatele antud tellimuste seisund;
 • müükide plaanid ja nende tegelik täitmine;
 • käibevahendite ja lühiajaliste finantseerimisallikate struktuur, kaasa arvatud absoluutse, tähtaegse ja jooksva likviidsuse koefitsiendid, oma käibekapitali olemasolu, raskesti realiseeritavate ja kergesti realiseeritavate aktivate suhe jne.

http://www.1s.ee/1s/1s8_trade_est.shtml

1S:Ettevõte 8. Autotranspordi juhtimine

"1S:Autotranspordi juhtimine" - see on programmiline toode tehnoloogilisel platvormil "1S:Ettevõte 8".

Tüüplahendus tagab äriprotsesside kompleksse toetamise transpordiorganisatsioonides ja allüksustes, võimaldab saada ja kasutada informatsiooni, mis on vajalik juhtimisotsuste tegemiseks ja ettevõtte tegevuse üle arvestuse pidamise tagamiseks.

http://www.1s.ee/1s/1s8_autotransport_est.shtml

1S:Ettevõte 8. Logistika. Lao juhtimine

"1S:Ettevõte 8. Logistika. Lao juhtimine" - see on otsuste automatiseeritud vastuvõtmise süsteem, kaasaegse laokompleksi "aju". Ta võimaldab oluliselt tõsta laotöö efektiivsust, nimelt:

 • optimeerida laopinna kasutamist
 • vähendada kauba hoidmiskulusid laos
 • vähendada kõikideks laooperatsioonideks kuluvat aega
 • vähendada valesti tehtud laooperatsioonide arvu
 • suurendada kaupade arvestuse pidamise täpsust
 • vältida kulusid, mis on seotud kaupade piiratud realiseerimistähtajaga
 • vähendada sõltuvust inimfaktorist.

http://www.1s.ee/1s/1s8_logistika_est.shtml