21.02.2011 Esmaspäev

Palgata puhkusepäevade arvestamine

Töötaja oli aasta jooksul palgata puhkusel 2-3 päeva kuus, ta oli esitanud avaldused palgata puhkuse saamiseks. Kas need puhkusepäevad tuleb arvestada kalendripäevade hulka keskmise puhkusetasu arvutamisel?


VASTUS:

Keskmise töötasu maksmise tingimuste ja korra (https://www.riigiteataja.ee/akt/13191217) §  4 lg 2 kohaselt ei võeta puhkusetasu arvestamisel tõepoolest arvesse kalendripäevi, mil töötajale ei arvestatud tasu tööst keeldumise korral TLS-i § 19 alusel. Kuigi seaduses ei tunta enam palgata puhkuse mõistet, on TLS-i §-s 19 toodud loetelu samasuguseid tunnuseid. Nt tuleb välja jätta haiguse aeg. Palgata puhkuse korral on samuti tegemist olukorraga, kus töötaja ei ole kohustatud töötama ja tööandja ei ole kohustatud selle aja eest töötasu maksma. TLS-i § 19 p 6 kohaselt ei arvestata ka päevi, mil töötajal oli õigus töö tegemisest keelduda töölepingus, kollektiivlepingus või seaduses sätestatud alusel. Kokkulepe võimaldada töötajale tasustamata vabu päevi on samuti sisuliselt töölepingu osa ning seetõttu tundub õige jätta ka need päevad puhkusetasu arvestamise aluseks olevate kalendripäevade arvestusest välja.


Kaire Lang
Expert2Expert

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes