860x100 kriisi paasterongad
21.03.2011 Esmaspäev

Pikaajaline leping Soome firmaga- kuidas maksta lähetusraha

Eesti ettevõte sõlmis Soome firmaga pikaajalise lepingu tööde tegemiseks (mitte ehitamine) Soome territooriumil. Soome tööle suunatud töötaja registreeris ennast sealses maksuametis ning maksab talle määratud tulumaksu ise (sotsiaalmaks ja teised maksud makstakse Eestis).
Töölepingu kohaselt on selle töötaja töökohaks Eesti, aga muutunud tingimuste tõttu on nüüd tema töökoht Soomes.
  1. Kas sellisel juhul makstakse töötajale lähetusraha? (Kas tuleb kasutada Eesti või Soome norme?)
  2. Kuidas ilma maksuriski tekitamata hüvitada töötaja sõidukulud Soome (praam + bensiin) ning transpordikulud, kui tal tekib vajadus liikuda tööasjus Soomes. (Kas kasutada tuleb Eesti või Soome kütusekulunorme?)
  3. Vastavalt töölepingu tingimustele tagab Eesti ettevõte oma töötajale elamise Soomes (rendib toa 320 euro eest kuus). Kas on siin maksuriske?

VASTUS:
Kui tööandja ja töötaja vahel kokku lepitud töö tegemise koht on Soomes, siis Eestist Soome sõidu kohta lähetust vormistada ei saa. Niisugusel juhul ei ole võimalik maksuvabalt hüvitada Eesti ja Soome (kodu ja töökoha) vaheliste sõitudega seonduvaid kulusid, samuti ei ole võimalik maksuvabalt hüvitada majutuskulusid Soomes. Küll aga võib vormistada lähetust Soome-siseste sõitude puhul (kui töötaja sõidab väljapoole oma tavapärast Soomes asuvat töö tegemise kohta). Sellisel juhul tuleks lähtuda Soome reeglitest ja Soome maksuvabadest piirmääradest.

Soome-siseste sõitude osas (ilma lähetust vormistamata) võimaldab Eesti tulumaksuseadus maksta maksuvaba hüvitist vastavalt Eesti piirmääradele (Eesti seadus ei näe ette erisust sõltuvalt kokku lepitud töö tegemise asukohast). Lisaks tuleb sellisel juhul järgida ka vastavaid Soome reegleid.         

 

Maigi Lasn
maksukonsultant
AS Deloitte Advisory

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Vebinar ee 300x500 maire otsus 3 gif

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes