860x100 kriisi paasterongad
11.03.2011 Reede

Müük nullprotsendilise käibemaksuga

Meie firma ostab Eesti ettevõttelt trikotaaюkangaid käibemaksuga. Me müüme neid kangaid edasi Venemaale nullprotsendilise käibemaksuga ning meil tekib eksport.
1. Millised dokumendid tõendavad kauba eksporti?
2. Millal tuleb seda tehingut deklareerida käibedeklaratsioonil (KMD) – kas pärast tollidokumendite täitmist, pärast kauba saatmist või pärast kauba eest raha laekumist arvelduskontole?
3. Kas on võimalik tagasi saada Eesti vabrikule makstud käibemaks ning millised dokumendid tuleb selleks esitada Maksu- ja Tolliametile?


VASTUS:

1. Kauba eksporti tõendatakse kauba ühendusest väljatoimetamise ja kauba võõrandamise dokumentidega. Maksuhalduril on õigus nõuda kauba eksporti tõendavaid lisadokumente. Kauba eksporti saab tõendada näiteks selliste dokumentidega nagu:
•    ekspordi tollideklaratsioon;
•    saatelehed;
•    kauba ostu-müügi leping ja arve;
•     kaubaveo saatedokumendid jne.

Kauba eksporti tõendavate dokumentide loetelu ei ole ammendav ning maksukohustuslasel on võimalik kasutada olemasolevaid dokumente.

2. Eksport tuleb deklareerida käibe tekkimisele järgneva kuu 20. kuupäevaks esitataval KMD-l (maksustamisperioodiks on kalendrikuu).
Käive on tekkinud päeval, mil kaup ostjale lähetati või kättesaadavaks tehti või kauba eest osalise või täieliku makse laekumine olenevalt sellest, milline tehing esimesena tehti.

3. Põhiliseks eelduseks sisendkäibemaksu mahaarvamisel on see, et kaup on soetatud maksustatava käibe tarbeks. Kauba eksport on nullmääraga maksustatav käive, seega nõuetele vastava arve alusel saate sisendkäibemaksu maha arvata. Kauba võõrandajalt saadud arve peab vastama käibemaksuseaduses sätestatud nõuetele (KMS § 37).

Annely Hindriks
Consultant
Deloitte Advisory AS

Maigi Lasn
Consultant | Tax & Legal
AS Deloitte Advisory

 

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Vebinar ee 300x500 maire otsus 3 gif

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes