20.05.2009 Kolmapäev

Kuidas korrigeerida aastaaruannet?

Tervist!

Palun abi järgmistes küsimustes: (kõik probleemid on tulnud ilmsiks pärast aastaaruande esitamist)
-on avastatud kaks eelmise aasta arvet, mis on tasutud käesoleval aastal. Kuidas korrigeerida (kirjendada)?
-ühe pangaarve saldo raamatupidamises ei lange ühte tegelikuga (möödunud aasta detsembris ja novembris tasuti arveid, need veel puuduvad ja pangale ei makstud). Kuidas saab seda probleemi lahendada?
-eelmise aasta septembris vormistati liisinguleping põhivara ostuks (graafik kahe aasta peale), ettemaks 15%. On märgitud maksumus koos käibemaksuga (tärnike kommentaariga “Erand – tulenevalt EV käibemaksuseadusest on käesolevas lepingus väljaspool Eestit osutatava reisijateveo teenuse hinnad kajastatud ilma käibemaksuta”). Maksegraafikus ei ole käibemaksu eristatud, kas võib seda arvestada põhivara arvele võtmisel?
Möödunud aastal kirjendati makseid lihtsalt kui jooksvaid kulusid (ilmselt ei olnud lepingut käepärast). Vormistamine toimus alles käesoleva aasta jaanuaris, põhivara võeti arvele, eraldati käibemaks ja tasuti lihtsalt kui tarnija arvet, kuid mitte kõike korraga, vaid osade kaupa. \

Jutt on 2007. ja 2008. aastast.

VASTUS:

Tere päevast!
Käibemaksu osas: arvestatud käibemaksu võib maha arvata ainult arve olemasolu korral. Viide arvel ei ole päris arusaadav. Seal on juttu osutatavast reisijateveo teenusest, aga mitte kauba müügist. Kauba müüki (välja arvatud maksuvaba käive) Eesti territooriumil tuleb maksustada käibemaksuga.

Jelizaveta Litau
Maksukonsultant
Ajakirja Raamatupidamisuudised juht

Audiitori VASTUS

1)    Eelmise aasta kulude korrigeerimine: tegelikult on vaja teada arvete summat, mida ei kajastatud õigel perioodil. Eelmise perioodi olulised vead, mis on ilmnenud käesoleval perioodil, parandatakse saldode korrigeerimisega käesoleva perioodi bilansis (RTJ 1 p 80). Kui summad ei ole suured, võib neid kajastada käesoleva perioodi kuludena.
2)    Olukord: panga saldo ei lange ühte raamatupidamise “tegelikuga”, kuid pangale ei tasutud. Makske pangale, et raamatupidamise saldo ühtiks panga omaga. Kui arved puuduvad, vormistage need summad ettemaksena panga osutatud isikutele. Kui arveid ei ole võimalik saada, on vaja summat deklareerida TSD-s ettevõtlusega mitteseotud kuludena.
3)    Liising: küsimus on kompleksne (liisingulepingu tüüp ja sisu, miks ei märgitud käibemaksu, eelmiste perioodide parandused), kvaliteetset konsultatsiooni võib anda alles pärast dokumentidega tutvumist. Liisingukohustused võetakse bilanssi intressideta.
4)    Maksusaldod ei lange ühte. Selgitada välja lahknevuste põhjused ja vajaduse korral teha parandusi möödunud perioodide raamatupidamisarvestuses või deklaratsioonides.

Austusega
Vadim Dontševski
Vandeautiitor
Donoway Assurance 

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes