TRK 1140x140 ee gif
31.05.2012 Neljapäev

Kuidas kajastada veotöötaja päevaraha ülekannet?

Transpordifirma veab kaupa peamiselt Venemaale. Viimasel ajal on transporditöötajate seas olnud juttu sellest, et maksu- ja tolliamet ei aktsepteeri komandeeringukulusid ehk siis komandeeringu päevaraha on 32 eurot päevas. Meie firma maksab päevaraha, sest autojuhtidel tuleb mõnikord osta kütust sularaha eest, kuna ei ole alati sularahaautomaate käepärast. Maksu- ja tolliametist vastati, et päevaraha makstakse ainult ühekordse sõidu puhul, aga transportveod on püsiv töö ning päevaraha autojuhtidele ei maksta. Sellest tuleneb küsimus, kuidas tuleb kajastada päevaraha ülekannet?

Vastab Deloitte Advisory maksuspetsialist Sigrid Polli:

Töölähetusse saatmise ning välislähetuse päevarahade maksmise võimalus sõltub töö tegemise asukohast. Teatavasti on lähetusega tegemist juhul, kui töötaja täidab tööülesandeid väljaspool töölepinguga ettenähtud töö tegemise kohta. Kahjuks ei ole meil võimalik teie kirjeldusest tulenevalt hinnata, kas tegemist on töötajate lähetusega ning kas sellises olukorras oleks (maksuvaba) välislähetuse päevaraha maksmine õigustatud.

Töölähetuse mõiste sisustamisel saate juhiseid nt Riigikohtu lahendist nr 7-1-3-63-09, millest lähtuvalt on ka maksuhalduri kodulehel avaldatud kokkuvõte, mis juhtudel on autojuhtidele maksuvaba päevarahade maksmine õigustatud (http://www.emta.ee/index.php?id=23522). Juhul kui tegemist on lähetusega, peaksite kulude hüvitamisel ja päevarahade maksmisel juhinduma Vabariigi Valitsuse määrusest nr 110 “Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord“. Lisaks välislähetuse päevaraha maksmisele (maksuvaba piirmäär on 32 eurot päevas) on võimalik kulu tõendava dokumendi alusel hüvitada maksuvabalt ka kõik töölähetusega seotud kulud. Teie toodud olukorras (jätkuvalt eeldades, et tegemist on lähetusega) tähendaks see, et lisaks kütusekulude kompenseerimisele (kulu tõendava dokumendi alusel) oleks töötajal õigus nõuda tööandjalt ka välislähetuse päevaraha maksmist vähemalt 22,37 eurot päevas.

Juhul kui tegemist ei ole lähetusega, kuid tööandja siiski kompenseerib töötajapoolsed tööülesannete täitmisega seotud kulutused, mis olemuselt on tööandja ettevõtlusega seotud kulutused (nt teie kirjeldatud olukorras töötajatepoolne kütuse soetus), saab tööandja need autojuhile kuludokumendi alusel maksuvabalt hüvitada vastavalt TMS-i § 12-le lg 3

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes