12.10.2012 Reede

Kas seltsingu asutamisega kaasneb ka aruandekohustus?

Meil ei ole moodustatud korteriühistut, aga on seltsing. Kas sellega kaasnevad ka mingid maksud, aruanded?

Vastab Ivo Vanasaun, maksukonsultant, Deloitte Advisory:

Korteriühisuse tegevust reguleerivad korteriomandiseaduse paragrahvid  8–23.

Ühisuse aruandlus (näiteks kalendriaasta majanduskava ja selle täitmise aruanne) on suunatud eeskätt sissepoole (korteriomanikele). Erinevatele registritele ja asutustele üldjuhul aruandeid ei esitata.

Maksukorralduse seaduse § 18 lõike 11 punkti 1 kohaselt on seltsing, ühisus ja muu juriidilise isiku staatust mitteomav isikute ühendus kohustatud end registreerima Maksu- ja Tolliametis 10 tööpäeva jooksul alates maksukohustuse tekkimisest. Kuna paljudel juhtudel korteriomanike ühisusel endal maksukohustusi ei teki, siis puudub ka Maksu- ja Tolliametis registreerimise kohustus. Siiski võib ühisusel teatud juhtudel tekkida maksukohustus (ning seega ka MTAs registreerimise kohustus). Näiteks võib siinkohal tuua olukorra, kus ühisus palkab endale töötaja ning ühisusel tööandjana tekib sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksete tasumise kohustus.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes