28.03.2011 Esmaspäev

FIE-na registreerimine tööandja juures

Ettevõttel on müügipunkt turul. Praegu töötavad müüjad töölepingu alusel, aga ettevõtte juht soovib, et nad registreeriksid ennast FIE-dena. Selge, et tegemist ei ole ettevõtlusega. Missugused maksuriskid siin võivad olla?


Vastus:

FIE võib ettevõtlusest vabal ajal teha teise ettevõtja või äriühingu alluvuses tööd ka töölepingu alusel. Küsimusest ilmneb, et tööandja soovib praeguste müüjatega töölepingu asemel sõlmida võlaõigusliku lepingu. Tööandja soov on eelduslikult ajendatud sellest, et FIE, kellega on sõlmitud võlaõiguslik leping, on kohustatud selle alusel saadud tuludelt ise maksud maksma.

Maksuhaldur on avaldanud arvamust, et kui FIE-ks vormistatakse töötajaid, kes tegelikult jätkavad töötamist tööandja kontrolli all, on tegemist maksukohustusest kõrvale hoidmisega ning maksuhalduril on õigus kvalifitseerida “ettevõtja” tulu ümber palgatuluks. Palgatulu maksustamine on ettevõtlustulu maksustamisega põhijoontes sarnane, kuid erineb detailides, näiteks maksukohustuse tekkimise ajas. Üheselt selge ei ole maksuõiguslik lahendus küsimustele kas, millistel tingimustel ja kuidas saab maksuhaldur maksustada töötajat, kes on vormistatud FIE-ks, kuid kes sisuliselt on töötaja, mitte ettevõtja. Riigikohus on rõhutanud, et kui pooled on sõlminud teeseldud tehingu, aga maksueelist ei saanud, puudub õiguslik alus maksu määramiseks.

Lisaks pöörame tähelepanu sellele, et töö tegija võib  töölepingulise suhte kindlakstegemiseks esitada avalduse töövaidluskomisjonile või hagi kohtusse ning esitada väidetava tööandja vastu töölepingu seadusest tulenevaid nõudeid (nt saamata jäänud puhkusetasu).

Annely Hindriks,
maksukonsultant
AS Deloitte Advisory

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes