860x100 kriisi paasterongad
21.02.2011 Esmaspäev

Ametiühingu sponsorabi maksustamine

Ametiühing saab sponsoriabi ametiühingu liikmete ja nende laste ravi ja puhkuse eest maksmiseks (ravi ja puhkuse korraldamine on ette nähtud ametiühingu põhikirjas).
Kas ja mis alusel tekib maksukohustus, kui ametiühing maksab sponsoriabi vahenditest kinni sanatooriumi ning laste puhkelaagri arved? Sponsor maksis vastavalt tulumaksuseadusele tulumaksu ametiühingule raha ülekandmisel.


VASTUS:

Füüsiliste isikute ravi ja puhkuse eest tasumist ametiühingu poolt võib käsitada kingitusena. Füüsilistele isikutele osutatavat materiaalset abi saavad teatud tingimustel ja piirmäärades anda ainult tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud isikud, selle nimekirja kinnitab vabariigi valitsus. Meie andmetel ei ole ükski ametiühing sellesse nimekirja kantud ning seetõttu on ametiühingu poolt füüsilistele isikutele antav materiaalne abi maksustatav kingitusena ning kuulub deklareerimisele TSD lisal 5. Kui soodustuse saajaks on ametiühingu juhtimis- või kontrollorgani liige (näiteks juhatuse liige), maksustatakse materiaalne abi lisaks tulumaksule ka sotsiaalmaksuga (erisoodustus) ning vastavad summad kuuluvad deklareerimisele TSD lisal 4.

Kuna sponsori poolt ametiühingule tehtav annetus ja ametiühingu poolt füüsilisele isikule osutatud materiaalne abi on erinevad maksuobjektid, siis tulumaksuseadus kahjuks topeltmaksustamise vältimise võimalust ette ei näe.Maigi Lasn,
maksukonsultant,
AS Deloitte Advisory

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Vebinar ee 300x500 maire otsus 3 gif

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes