Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

Küsimused-vastused: Audit

Rubriigis ''Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, raamatupidamise, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Osakapitali ei ole teise osaniku tõttu võimalik 2011. aastal eurodesse vormistada. Kuidas kroonides registreeritud osakapitali kajastatakse 2011 majandusaasta aruandes?

Vastab Donoway Assurance vandeaudiitor Darja Roos:

Selle aasta juulis osales meie firma Läti firma loomises. Meie ettevõte kandis Läti firma osakapitali 1400 LVL-i, mis moodustas 2/3 summast. Läti firma tegeleb ehitusega. Vajaduse korral on meie firma valmis andma Läti firmale intressidega laenu äritegevuse alustamiseks. Ühistegevust kahe firma vahel ei ole ette nähtud. Siit küsimus: Kas meie firma jaoks on Läti firma näol tegemist tütarfimaga? Kas 2011. a kohta tuleb koostada konsolideeritud bilanss?

Vastab Aleksei Kuznetsov, Donoway Assurance maksukonsultant:

 

Ettevõtte on avanud filiaali Eestis. Kuidas pidada filiaali arvestust – kas selleks on olemas mingi juhend? Kuidas teha pangaülekandeid nn emaettevõttelt filiaali? Kas filiaali jaoks on vaja põhikapitali? Kus kohas saaks tutvuda vastavate nõuetega?

Vastab Aleksei Kuznetsov, Donoway Assurance auditi projektide juht:
Eelmine raamatupidaja tegi korteriühistu raamatupidamises vigu, ei andnud üle dokumente, maksud ei vasta maksudeklaratsioonile, osaliselt on puudu analüütiline ülevaade, ei ole võimalik toetuda aastaaruande saldole. Kas võib reguleerida saldot remondifondi abil? Kuigi ma saan aru, et ka see pole õige. Kuidas toimida sellises olukorras?

Vastab Aleksei Kuznetsov, Donoway Assurance auditi projektide juht

Ettevõte ei olnud nõus sellega, et Maksu- ja Tolliamet määras talle rahalise trahvi kauba aresti pärast ning pöördus apellatsioonkaebusega kohtusse.

Kohtuotsust veel ei ole tehtud.

Raamatupidaja seisukoha järgi tuleb aastaaruandes:

  • kajastada trahv tulevaste perioodide kuluna;
  • arestitud kaup tuleb samuti kajastada tulevaste perioodide kuluna.

PS. Vastasel korral lõpetab ettevõte oma esimese tegutsemisaasta kahjumis.

Kas raamatupidaja arvamus on õige?


Ettevõttel «ripub» laenukohustus intressidega, millele keegi ei pretendeeri. Kunagi oli ettevõttel tootmine, millesse oli ka investeeritud. Ettevõte on ammu tootmise lõpetanud, aga see «saba» on jäänud rippuma.

Ühelt poolt on intressidega laenukohustus, teiselt poolt kahju, mida kannab ettevõte. Ja loomulikult pidevalt tulevad kirjad äriregistrist.

Ettevõtte uue tegevuse arvel ei ole võimalik katta eelmiste perioodide kahjusid. On vastu võetud otsus kustutada kohustus raamatupidamisest.

Kas on õige laenusumma näidata muudes tuludes ja intressid finantstuludes? Kuidas tuleb õigesti vastav dokument koostada?
Kas raamatupidamise jaoks piisab juhatuse liikme otsusest?

Lugesin ajakirjast Stella Zdobnõhi artiklit “Raamatupidaja ja aastaaruanne“. Mulle jäi arusaamatuks tulevaste perioodide kulude arvestamine. Kuidas nii, et "ärge kajastage ettemakse tegemiseks väljastatud arvet"?

Mina olen arve saamisel toiminud alljärgnevalt:

D: tulevaste perioodide ettemakstud kulud
K: arveldused tarnijatega

Kulukandmise perioodil olen teinud kande:
D: kulukonto
K: tulevaste perioodide ettemakstud kulud

Vabandage, et tülitasin, aga nii sain mina asjast aru.

Ettevõte sai võla katteks põhivara, mida ta pani kohe müüki ning bilansis kajastas seda müüki mineva põhivarana. Kas selle põhivara müügist saadud tulu tuleb kajastada netosummana või müügist saadud kogusummana?
Kas peab lisas “Tööjõukulude” real “Palgakulu” märkima ka “Puhkuste reservi”?

Pandiettevõte annab laenu pantide tagatisel.
 
Kas ma teen õigesti, kui: aasta lõpus vähendasin halvaks läinud laenude kontot pantide ulatuses? Kuluks on mahakantud laenud ja teine tuleb lattu. (Laenu anti 1000, panti saadi 1000, aasta lõpus kandsin laenu kuludesse. Siis vähendasin laenude kulu ja võtsin selle summa lattu üles)?
 
Kas need pandid on õigesti kirjeldatud, kui nad on müügiks ostetud kaupade all või peavad nad mujal olema?
 
Kui pandid on laos, siis nüüd kui 2011. aastal toimub müük, kuhu alla ma peaks selle kulu panema?
2010. aasta lõpus sai see kantud laenude kulu alla, siis samas summas vähendasin seda ja tekkis kaup lattu. Tundub, et siin on midagi valesti. 2010. aastal peaks ikkagi jääma kulu ja need pandid peaksid olema bilansis nullväärtusega, arvestust peetakse bilansiväliselt? Ja kui 2011 toimub müük, siis ainult tulu ja mingit kulu ei ole.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes