Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

Küsimused-vastused: Audit

Rubriigis ''Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, raamatupidamise, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Ettevõte alustas tegevust 2001. aasta mais. Käesoleva aasta mais tähistati oma 12. sünnipäeva. Aastate jooksul on kogunenud suur arhiiv, mida me säilitame oma kontoris. Kas võib hävitada kõik raamatupidamisdokumendid, sealhulgas lepingud aastatest 2001, 2002 ja 2003, sest nende vormistamisest on möödunud 10 aastat? Või tuleb mõned dokumendid alles hoida hilisemaks? Kuidas neid õigesti hävitada? Kas peab olema eraldi dokument, mis kinnitab ettevõtte arhiivi hävitamist?

Vastab Maire Otsus-Carpenter, vandeaudiitor:

Missugused raamatupidamiskanded tuleb teha raamatupidamisarvestuses maksukohustuse kajastamisel ja selle täitmisel tööandja sõiduauto töötajale kasutada andmisel ehk siis erisoodustuse andmisel? Erisoodustus on 256 eurot, sõiduauto omatarbe käibemaksuga maksustatav väärtus on 213,33 eurot, käibemaks 42,67 eurot, tulumaks 68,05 eurot ja sotsiaalmaks 106,94 eurot.

Vastab Olesja Timofejeva, audiitori abi, Villems Donoway:

Kuidas kõige õigemini kajastada ettevõtte raamatupidamises järgmist asjaolu: Töötukassa andis töötule eraisikule toetust ettevõtluse alustamiseks, raha kanti eraisiku arvele. Eraisik moodustas osaühingu – omakapitali raha tuli isiklikust taskust, kuid kõik ettevõtluse alustamisega seotud kulud Töötukassa toetuse arvelt. Eraisik kandis selle toetuse täies ulatuses ettevõtte kassasse. Töötukassa on arvamusel, et kanne tuleks teha D: kassa ja K: tulevaste perioodide tulud sihtfinantseerimisest. Ei saa aru, kuidas saab sellist kannet teha, sest toetust anti ju eraisikule...

Vastab Darja Roos, vandeaudiitor, Villems Donoway:

Kas seoses kuupalga alammäära tõstmisega tuleb vastavalt indekseerida (proportsionaalselt tõsta) kojamehe, koristaja jne palka korteriühistus? Enne 01.01.2013 oli koristaja palk 106 eurot.

Vastab vandeaudiitor Maire Otsus:

Ettevõte soetas omale sõiduki eraisikult. Sõlmiti ostu-müügileping ning kohe registreeriti lepingu alusel sõiduk ettevõtte nimele. Kahjuks ei jõudnud leping aga raamatupidamisse, vastutav isik  kaotas selle ära. Kuidas peaks raamatupidaja antud tehingut kajastama ning kas lepingu puudumine kujutab endast ka mingisuguseid maksuriske? Tehingut tõendab pangaülekanne ning ARK-i väljastatud registreerimistunnistus.

Vastab Darja Roos, vandeaudiitor, Donoway Assurance:

Väiksel jaekaubandusega tegeleval perefirmal (kauplus), kus töötavad ainult sugulased ja kõik usaldavad üksteist, ei ole laoarvestusprogrammi, selle asemel tehakse iga kuu lõpus lao inventuur. Kas selline laoarvestuse pidamine on lubatud?

Vastab Darja Roos, vandeaudiitor, Donoway Assurance:

Asutasime uue firma 2011. aasta augustis. Tegevust ei olnud. Kas peame 2011. aasta eest esitama eraldi bilansi või võib selle liita 2012. aasta bilansiga? Äriregistrist sain vastuse, et tuleb esitada nullbilanss. Nii palju kui mina mäletan raamatupidamisseminaridelt, võib juhul kui firma on asutatud vähem kui kuus kuud enne aruandlusperioodi lõppu, liita bilansi järgmise aasta bilansiga.

Vastab Darja Roos, vandeaudiitor, Donoway Assurance:

Kas ettevõtte omanikud võivad eelmiste aastate jaotamata kasumist endale dividende välja maksta, kui nad ei ole 2011. aasta aruande «Kasumi jaotamise ettepanekus» sellest teatanud? Kui jah, siis kas tuleb registrile juba esitatud ettepanekut muuta?

Vastab Darja Roos, vandeaudiitor, Donoway Assurance:

Alates 2013. aastast ei ole enam sellist vara kategooriat nagu „Müügiootel vara“. Uues RTJ 13 kasutatakse siiski seda kategooriat varade ümberhindamise näites likvideerimisbilansi koostamisel. Kuidas tuleb õigesti varade ümberhindamise raamatupidamiskannet koostada?

Kas ma sain õigesti aru, et kirje „Müügiootel vara“ kehtib edasi likvideerimis- ja lõpparuande puhul ka 2013. aastal?

Vastab Darja Roos, vandeaudiitor, Donoway Assurance:

Ettevõte soetas maatüki koos tootmishoonega, mis on bilansis kajastatud põhivarana. Tootmishoones tehakse remonti ehk hoonet ei kasutata veel tootmisel. Kas selle perioodi eest, mil käis renoveerimine, tuleb arvestada hoone amortisatsiooni?

Vastab Donoway Assurance vandeaudiitor Darja Roos:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes