Küsimused-vastused: Audit

Rubriigis ''Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, raamatupidamise, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Kas seoses kuupalga alammäära tõstmisega tuleb vastavalt indekseerida (proportsionaalselt tõsta) kojamehe, koristaja jne palka korteriühistus? Enne 01.01.2013 oli koristaja palk 106 eurot.

Vastab vandeaudiitor Maire Otsus:

Ettevõte soetas omale sõiduki eraisikult. Sõlmiti ostu-müügileping ning kohe registreeriti lepingu alusel sõiduk ettevõtte nimele. Kahjuks ei jõudnud leping aga raamatupidamisse, vastutav isik  kaotas selle ära. Kuidas peaks raamatupidaja antud tehingut kajastama ning kas lepingu puudumine kujutab endast ka mingisuguseid maksuriske? Tehingut tõendab pangaülekanne ning ARK-i väljastatud registreerimistunnistus.

Vastab Darja Roos, vandeaudiitor, Donoway Assurance:

Väiksel jaekaubandusega tegeleval perefirmal (kauplus), kus töötavad ainult sugulased ja kõik usaldavad üksteist, ei ole laoarvestusprogrammi, selle asemel tehakse iga kuu lõpus lao inventuur. Kas selline laoarvestuse pidamine on lubatud?

Vastab Darja Roos, vandeaudiitor, Donoway Assurance:

Asutasime uue firma 2011. aasta augustis. Tegevust ei olnud. Kas peame 2011. aasta eest esitama eraldi bilansi või võib selle liita 2012. aasta bilansiga? Äriregistrist sain vastuse, et tuleb esitada nullbilanss. Nii palju kui mina mäletan raamatupidamisseminaridelt, võib juhul kui firma on asutatud vähem kui kuus kuud enne aruandlusperioodi lõppu, liita bilansi järgmise aasta bilansiga.

Vastab Darja Roos, vandeaudiitor, Donoway Assurance:

Kas ettevõtte omanikud võivad eelmiste aastate jaotamata kasumist endale dividende välja maksta, kui nad ei ole 2011. aasta aruande «Kasumi jaotamise ettepanekus» sellest teatanud? Kui jah, siis kas tuleb registrile juba esitatud ettepanekut muuta?

Vastab Darja Roos, vandeaudiitor, Donoway Assurance:

Alates 2013. aastast ei ole enam sellist vara kategooriat nagu „Müügiootel vara“. Uues RTJ 13 kasutatakse siiski seda kategooriat varade ümberhindamise näites likvideerimisbilansi koostamisel. Kuidas tuleb õigesti varade ümberhindamise raamatupidamiskannet koostada?

Kas ma sain õigesti aru, et kirje „Müügiootel vara“ kehtib edasi likvideerimis- ja lõpparuande puhul ka 2013. aastal?

Vastab Darja Roos, vandeaudiitor, Donoway Assurance:

Ettevõte soetas maatüki koos tootmishoonega, mis on bilansis kajastatud põhivarana. Tootmishoones tehakse remonti ehk hoonet ei kasutata veel tootmisel. Kas selle perioodi eest, mil käis renoveerimine, tuleb arvestada hoone amortisatsiooni?

Vastab Donoway Assurance vandeaudiitor Darja Roos:

Kuidas on õige kajastada bilansis ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid (ettevõte andis võlgniku kohtusse, kuid võlgnik on pankrotis)?

Vastab vandeaudiitor Donoway Assurance Darja Roos:

Ettevõte soetas maatüki koos tootmishoonega, mis on bilansis kajastatud põhivarana. Tootmishoones tehakse remonti ehk hoonet ei kasutata veel tootmisel. Kas selle perioodi eest, mil käis renoveerimine, tuleb arvestada hoone amortisatsiooni?

Vastab Donoway Assurance vandeaudiitor Darja Roos:

Saime 2011. aasta algul USA partnerilt kaupluse avamiseks põhivara. Sõlmisime lepingu viie aasta peale, et iga aasta saame ühe osa kohustusest maha kanda. Tegin selle kohta kande, et deebet põhivara ja kreedit pikajaline kohustus ning arvestasin, et siis iga aasta lõpus läheb osa juba tuluks (2011.aastal siis esimene osa). Minu küsimus on selline, et kuna 2012. aastal tulid uued RTJ-i muudatused, ka RTJ 12 puhul, et enne kohustuse lõppu ei kanta midagi tulusse, kas siis nüüd tuleb mul oma esimese aasta tulu kanne ära teha või on õige jätta see nii, nagu sai sisse võetud ja alles viie aasta pärast tulusse kanda. Kas mul tuleb olenemata tulu kandest ikkagi põhivara amortisatsiooni arvestada?


Vastab Donoway Assurance vandeaudiitor Darja Roos:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes