TRK 1140x140 ee gif
Küsimused-vastused: Audit

Rubriigis ''Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, raamatupidamise, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Firma juhtkond arutleb tütarettevõtte loomise võimalust. Mida peab silmas pidama raamatupidaja?

Eesti firmal on püsiv tegevus Sillamäe sadamas ja selleks oli töötajaga sõlmitud alaline tööleping. 2015. aastal vähenes oluliselt sadama kaubakäive. Töötaja viidi alalise töölepinguga üle teise firmasse (arvestades mittemaksustatava töötasu miinimummääraga), aga töölepingut me temaga ei lõpetanud, vaid vormistasime palgata puhkuse. Kui Sillamäel tööd jätkub, siis töötab see töötaja meie firma heaks. 2015. aastal töötas ta viis kuud, igas kuus 3–10 päeva. Kuidas arvutada sellise töötaja puhkusetasu?

Asutusel on projekti raames kavas korraldada näidendi esitlus. Esinevad tudengid, kes ei saa arvet esitada. Kui asutus tahab hüvitada esinejate sõidupiletid, siis kuidas seda vormistama peaks? Esinejad soovivad ka tasuta toitlustust. Kas asutus saab seda pakkuda?

Kas raamatupidamise sise-eeskiri peab olema allkirjastatud? Kui jah, siis kellel on õigus seda teha – kas ainult juhatuse liikmel või võib seda teha ka pearaamatupidaja?

Firma rendib sõiduautot eraisikult. Sõlmitud on rendileping. Makstakse renditasu ja eraisikult peetakse kinni tulumaksu. Kas firmal on õigus tasuda selle auto kohustuslikku liikluskindlustust rendiperioodil?

Osaühing asutas välisriigis oma filiaali. Millised muudatused osaühingu raamatupidamises sellega kaasnevad? Kas kõik filiaali toimingud ja tehingud tuleb kajastada osaühingu raamatupidamises?

Meie ettevõte esitas äriregistrisse möödunud kuul majandusaasta aruande. Kasumi jaotamise otsust ega ettepanekut ei olnud, sest otsustasime kasumit mitte jaotada. Nüüd, kuu pärast aruande esitamist, on juhtkond otsustanud siiski kasumit jaotada. Kas me võime seda veel tänavu teha? Kui jah, siis mida peame selleks tegema? Kas sellega kaasneksid muudatused juba esitatud aastaaruandes?

Ettevõtte peamine tegevusala on mööblitootmine. Meie klient, kes samuti tegeleb mööblitootmisega, teostab osa oma tellimustest meie tootmises. Pakendit tarnib osaliselt seesama klient, osaliselt ostab meie ettevõte. Kes on sel juhul vastutav pakendi üle arvestuse pidamise ja aruandluse eest?

Meie firma sai hankijalt viivisarve tasumata arvete eest.  Arvel ei ole välja toodud käibemaksumäära. Kas tegu on käibemaksuvaba käibega? Kas viivisarvel oleva summa võib kanda samale kulukontole, millise kulu kohta viivis arvestati, nt postikulu? Või tuleb see kanda eraldi kulukontole nt "Makstud viivised hankijale" (kasumiaruandes kirjel "Muud ärikulud" ja rahavoogude aruandes kirjel  "Kaupade, materjalide ja teenuste eest makstud raha").

Vastab Olesja Timofejeva, auditijuht, Villems Donoway:

Meie firmal on garaažiühistus garaažiboks. Missugune dokument võib olla algdokumendiks, mille alusel saaksime teha regulaarseid makseid garaažiboksi eest? Ühistu esimees keeldub arveid väljastamast, põhjendades seda sellega, et see on tema jaoks lisatöö.

Vastab Olesja Timofejeva, auditijuht, Villems Donoway:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes