Küsimused-vastused: Audit

Rubriigis ''Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, raamatupidamise, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Mida toob kaasa negatiivne omakapital?

Firma esitab kauba eest arve ja tingimus on, et tasutakse virtuaalrahas (Onecoin). Kas selline maksetingimus on lubatud, kuigi see raha ei ole avalikult konverteeritav?

Raamatupidaja saadetakse ühepäevale koolitusele, mis toimub väljaspool töökohta teises linnas. Kas selle ühe päeva eest tuleb arvestada töötajale keskmist töötasu?

Klient tasus detsembris ettemaksu kauba eest 60 000 eurot. Kuidas seda bilansipäeval raamatupidamises kajastada? Kas deebetis ostjate ettemaksu kontol terves summas, või summas 50 000 eurot kui kauba eest tehtud ettemaks ja 10 000 eurot (kui käibemaks) aktivas kui maksude ettemaks (muud nõuded)? Kauba/toodangu lähetus toimub detsembris võib-olla ainult osaliselt. Kui müük oleks terves summas, siis ma kajastaksin seda jooksvalt aktiva kontol „Nõuded ostjate vastu“.

Ettevõtte J tegevus on peatatud, inimesed koondatud ja omanikud soovivad seda müüa. Kui ettevõtte J emaettevõte K võtab tütre kohustused (laenud, intressivõlad jne) enda kanda, siis kuidas seda ettevõtte J bilansis kajastada?

Käibemaksuseaduse § 16 lg 21 p 2 kohaselt laenutehingute käivet käibemaksuga ei maksustata. See tähendab, et laenudelt saadud intressid on maksuvaba käive. Millal tekib intresside deklareerimiskohustus, kui intressid on saadud või kui intressid peavad olema välja makstud maksegraafiku järgi või lepingu alusel? Kui laenu väljastamine oli ühekordne, kas siis ettevõte peab saadud intressid deklareerima kui maksuvaba käibe?

Tegelen raamatupidamisega osaühingus, mis moodustati aktsiaseltsi jagunemise tulemusena. Jagunemiskava kohaselt anti osaühingule üle mitmed põhi- ja kinnisvaraobjektid, mida kajastan bilansis soetusmaksumuses. Kuidas need objektid arvele võtta? Kas pean osaühingu bilansis kajastama nende objektide soetusmaksumuse ja akumuleeritud kulumi (andmed võtan aktsiaseltsi bilansist) või võtan need arvele lihtsalt jääkmaksumuses?

Ettevõte ostab Portugalist veini ja müüb selle Eestis edasi jaemüüjatele. Alkoholi hoitakse aktsiisilaos, kes maksab selle ise maksu- ja tolliametile ja edastab vastavalt toimingutele aktsiisinõude. Aktsiis arvestatakse pudeli omahinna sisse. Millistel kontodel peaks kajastama aktsiisiga seotud toiminguid? Kõne all olev ettevõtja ei ole registreeritud kaubasaaja alkoholi-, tubaka- ja elektriaktsiisi seaduse mõistes ning aktsiis tasutakse aktsiisilaopidajale. Muid kohustusi ettevõttel aktsiisiga seoses ei ole.

Kui eelneval aastal olid aastaaruandes mõned saldod valesti (nt palgavõlg, sotsiaalmaksuvõlg jne), siis kuidas käib saldode korrigeerimine uue aasta aruannet esitades? Võimalusel sooviks konkreetset näidet.

Ettevõtte omandis on maatükk. Juhtkond plaanib ehitada hoone. Hoone esimesel korrusel asub autopesula. Autopesu teenustega hakkab ettevõte ise tegelema. Teistel korrustel on kontoriruumid väljarentimiseks. Hetkel on tellitud projekt arhitektuuribüroost. Projekti eest makstakse osadena. Kuidas kajastada bilansis ettemaksed projekti eest? Pesula ehitatakse hoone sisse, kuid seda võiks paigaldada ka ilma hooneta, lihtsalt maatükile. Kas sel juhul on tegemist põhivaraga? Autopesula eest on ka tehtud ettemaksed hankijale. Kuidas pärast ehitustööde lõpetamist kajastada ehitist, millest üks osa on üürile antud ja teist osa kasutatakse ettevõtte tegevuses?

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes