Küsimused-vastused: Audit

Rubriigis ''Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, raamatupidamise, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Tere päevast!
Palun vastake sellisele küsimusele: kas aastaaruandes on vaja  arvutada hoone amortisatsiooni hooneühistus (HÜ), mis varem oli garaaюiühistu, aga nüüd on ümber registreeritud HÜ-ks. Endistes garaaюiühistutes ei toimu äritegevust, kasumit ei ole ja amortisatsiooni arvutamine ainult vähendab omakapitali. Kui seda on ikkagi vaja teha, siis palun andke nõu, kuidas seda õigesti teha.

Probleem ei ole aastaaruannete koostamises ega raamatupidamises. Raamatupidamine on korraldatud nõuetekohaselt, kahekordse kirjendamise meetodil, arvestust peab raamatupidaja, kes töötab lepingu alusel.  Probleem on selles, et mittetulunduslikud, mitteärilised garaaюiühistud registreeriti ümber ärilisteks tulundusühistuteks. Mina püüdsin nii kohtumistel kui ka koosolekutel sellele vastu vaielda ja nõuda, et keegi meid mingisugustel asjaoludel ei likvideeriks. Meie ühistu ülesanne on territooriumi koristamine ja prügivedu, s.o nii nagu korteriühistutes. Kuid üks endise garaaюiühistu (nüüd on see HÜ) liige oli lugenud hooneühistuseadust, ta jooksis mööda linna, külastas juriste ja hirmutas kõiki, et kui meie ei registreeru ümber HÜ-ks, siis rikume seadust ja meid likvideeritakse. See inimene oli lugenud seda seadust originaalkeeles. Mul ei õnnestunud talle ega ka teistele tõestada, et meie ühistu eesmärk ei ole äritegevus. Rahvas oli koosolekul nagu lambakari – kõik hääletasid poolt. Aga mida nüüd teha? Meie aastatulud kujutavad endast meie makseid territooriumi koristamise, prügiveo ja kütte eest. Garaaюe on meil 127, igaühel 1000 krooni suurune makse, seega 127 000 krooni aastas. Aga hoone (1970. aastal ehitatud ühekorruselised boksid pinnaga 16–18 rm2) bilansiline maksumus on turuhinnas 14 000 000 krooni. Kui hakata arvutama amortisatsiooni, siis ma ei tea – KUIDAS?

Austusega Milvi  Tamm Tere! Raamatupidamisuudistes 8/2008 ja 1/2009 kirjutate müügitulu aruandest,et viimane tuleb esitada aruandele lisaks ja saata originaal äriregistrile.
Kas müügitulu aruanne peab olema ka aruande sees lisana vastavalt RS lisa 3 punkt 4?

Ette tänades, Ester
15.05.2009.a

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes