Küsimused-vastused: Audit

Rubriigis ''Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, raamatupidamise, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Raamatupidamise seaduses (§29 p 3) on märgitud, et konsolideerimisgrupi  majandusaasta aruande koostamise kohustusest on vabastatud konsolideeriv üksus, kelle vähemalt kaks järgmisest kolmest konsolideeritud aruande näitajast bilansipäeva seisuga on väiksemad kui : äriühingul müügitulu (netokäive) ja teistel raamatupidamiskohustuslastel tulu 10 miljonit krooni, bilansimaht 5 miljonit krooni  ja töötajate arv 10 .

 Minu juhtumil on kaks „ema“ (kumbki 50%) ja „tütar“, seega 3 konsolideerivat üksust . Kõigil kolmel üksusel on näitajad väiksemad kui on osutatud § 29 p3. Kas ma mõistan õigesti, et konsolideeritud aruannet ei ole kellelgi vaja teha? Kui nii, siis kas tegevusaruandes on vaja märkida põhjust, mispärast sellist aruannet ei tehta?

Firma rendib kontorit. Osa kontorist annab ta teisele firmale allrendile. Kas seda lugeda müügituluks või muuks tegevuse tuluks?

Tere päevast!

Meie firma ostab teiste firmade aktsiaid nende edasimüümise eesmärgil. Seejuures võetakse komisjonitasu. Kuidas seda komisjonitasu raamatupidamises õigesti kajastada? Kas see on finantskulu või lihtsalt pangakulu?

Ette tänades.

Firmal on liisitud sõiduauto. Firma ostab selle auto liisingufirmalt välja ja müüb kohe edasi teisele firmale. See on ühekordne tehing. Kuidas seda kajastada kasumiaruandes: kas müügituluna (koodiga EMTAK) või muudes tegevuse tuludes? Kui muudes tegevuse tuludes, siis kuidas seda tehingut õigesti kirjendada, kas müügiks ettenähtud põhivara müügina?

Tere!

Mul on küsimus seoses puhkusetasu arvestamisega. Õpetaja läheb 29.juunist 56 päevaks puhkusele. Viimase kuue kuu jooksul sai ta stabiilset palka ja mingisuguseid juurdemakseid ta ei saanud. Detsembrist 2008 kuni aprillini 2009 oli tema palk 10 000 krooni, alates maist aga 9500 krooni. Tuleb välja, et puhkusetasu arvutatakse 9500 kroonilt ja seega kaotab ta mingi osa rahast. Kuidas sellisel juhtumil õigesti talitada?

KÜSIMUS:

Palun ütelge, kas võib firmat mitte likvideerida, vaid peatada selle tegevus?
Millised tingimused peavad olema täidetud?
Teadagi koondatakse kõik töötajad, kulusid ei ole, kuid on liising, mida on vaja maksta. Mida teha?
Tänan.

Tere!
Põhivara (sõiduauto) bilansiline maksumus on oluliselt madalam turuhinnast. Tahan aastaaruandes näidata allahindlust . Kas lisades on vaja kirjeldada allahindlustesti või piisab märkimisest, et allahindamisel juhinduti turuhinnast?

Tere päevast, palun andke nõu, kuidas arvestada kalendripäevade arvu puhkusetasu arvutamiseks, kui inimene on viimased 2 kuud töötanud lühendatud tööajaga kooskõlastatult tööinspektsiooniga (3 kaheksatunnist tööpäeva nädalas).
Tänan.Tere päevast!
Saabus kaup Venemaalt, real põhjustel konfiskeeris Eesti toll 30 000 krooni väärtuses kaupa.
Kuidas kajastada võlga hankijale?
1) kauba kogumaksumust, mis vastavalt nende arvele oli näiteks 500 000 krooni
2) või vastavalt deklaratsioonile IM A, kus summa on 30 000 krooni võrra väiksem, s.o 470 000 krooni
3) millistesse kuludesse kanda see summa, kui võlg ja kauba maksumus on siiski erinevad?

Tänan
Triin

Tervist!

Palun abi järgmistes küsimustes: (kõik probleemid on tulnud ilmsiks pärast aastaaruande esitamist)
-on avastatud kaks eelmise aasta arvet, mis on tasutud käesoleval aastal. Kuidas korrigeerida (kirjendada)?
-ühe pangaarve saldo raamatupidamises ei lange ühte tegelikuga (möödunud aasta detsembris ja novembris tasuti arveid, need veel puuduvad ja pangale ei makstud). Kuidas saab seda probleemi lahendada?
-eelmise aasta septembris vormistati liisinguleping põhivara ostuks (graafik kahe aasta peale), ettemaks 15%. On märgitud maksumus koos käibemaksuga (tärnike kommentaariga “Erand – tulenevalt EV käibemaksuseadusest on käesolevas lepingus väljaspool Eestit osutatava reisijateveo teenuse hinnad kajastatud ilma käibemaksuta”). Maksegraafikus ei ole käibemaksu eristatud, kas võib seda arvestada põhivara arvele võtmisel?
Möödunud aastal kirjendati makseid lihtsalt kui jooksvaid kulusid (ilmselt ei olnud lepingut käepärast). Vormistamine toimus alles käesoleva aasta jaanuaris, põhivara võeti arvele, eraldati käibemaks ja tasuti lihtsalt kui tarnija arvet, kuid mitte kõike korraga, vaid osade kaupa. \

Jutt on 2007. ja 2008. aastast.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes