Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

Küsimused-vastused: Audit

Rubriigis ''Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, raamatupidamise, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Koostan 2009. aasta aruannet. Firma alustas tegevust 2008. aasta lõpus. 2008. aasta kasumiaruande järgi oli firmal kahjum, tegevust praktiliselt ei olnud. Kas ma pean 2009. aastal moodustama reservkapitali?

Küsimus puudutab firma arvelduslaene, kui raha on läinud miinusesse. Kui selline asi on juhtunud aasta lõpus (isegi kui raha kogusumma on kõigi arvete ja kassa liitmisel positiivne), siis kuidas seda miinust bilansis õigesti kajastada? Kas jätta miinusesse või näidata passivas lühiajalise pangalaenuna?

 

Missugusele bilansi passivakirjele tuleb kanda korteriühistu kasutamata remondifondi summa? Kas kirjele „Võlad ja ettemaksed“?

Firma tegeleb varuosade müügiga. Raha kanti valuutakontolt üle kroonikontole, mille tagajärjel tekkis kursivahe. Ütelge, palun, kas see valuuta konverteerimisest tekkinud  kursivahe on äri- või finantskulu(tulu)?

Bilansilisades on vaja täita „Seotud osapooled“. Informatsioonis on öeldud, et kui ei ole käivet, tuleb kirjutada „0“
Ütelge, palun, millistesse kirjetesse panna „0“  või midagi kirjutada?

Palun selgitada järgmist küsimust:

Aastaaruande koostamisel  jaguneb liisinguvõlgnevus  lühiajaliseks – 12 kuud -  ja pikaajaliseks.

Majandusaasta jooksul esitab firma kuuaruandeid mitmesugustele organisatsioonidele. Igakuise kirjendamisega  väheneb pikaajaline võlgnevus, aga lühiajaline võrdub iga kuu lõpus 12 kuuga. Mina kui raamatupidaja kohtan niisugust võlgnevuse kajastamist esmakordselt.
Kuidas ma pean korrektselt ja kooskõlas  Raamatupidamise Toimkonna juhenditega kajastama  lühiajalist ja pikaajalist võlgnevust?

Palun selgitage, kuidas õigesti kajastada korteriühistu poolt võetud pangalaenu? Kuidas õigesti kajastada korteriomanike laenusumma võlgnevust?  Juhtus nii, et saime omanikelt raha rohkem kui pangale maksime (laen + intressid). Kuidas kajastada seda bilansis?
Aruandes „Rahavoogude liikumine“ on rida „Makstud ettevõtte tulumaks“ kahes osas: äritegevusest ja finantseerimistegevusest.
Palun, ütelge, kuhu õigesti kanda tulumaks dividendidelt?
Millisel aastal on õige kajastada arvutatud, kuid veel kätte saamata laenuintressi? Intress on arvutatud 2009. aasta eest. Arve on esitatud 11. jaanuaril 2010. aastal.

Klient on jäänud pankrotti ja võlgneb meie firmale 118 krooni (seisuga 11.01.09). Ütelge, palun, kas me võime selle summa bilansist maha kanda? 

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes