TRK 1140x140 ee gif
Küsimused-vastused: Audit

Rubriigis ''Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, raamatupidamise, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Missugusele bilansi passivakirjele tuleb kanda korteriühistu kasutamata remondifondi summa? Kas kirjele „Võlad ja ettemaksed“?

Firma tegeleb varuosade müügiga. Raha kanti valuutakontolt üle kroonikontole, mille tagajärjel tekkis kursivahe. Ütelge, palun, kas see valuuta konverteerimisest tekkinud  kursivahe on äri- või finantskulu(tulu)?

Bilansilisades on vaja täita „Seotud osapooled“. Informatsioonis on öeldud, et kui ei ole käivet, tuleb kirjutada „0“
Ütelge, palun, millistesse kirjetesse panna „0“  või midagi kirjutada?

Palun selgitada järgmist küsimust:

Aastaaruande koostamisel  jaguneb liisinguvõlgnevus  lühiajaliseks – 12 kuud -  ja pikaajaliseks.

Majandusaasta jooksul esitab firma kuuaruandeid mitmesugustele organisatsioonidele. Igakuise kirjendamisega  väheneb pikaajaline võlgnevus, aga lühiajaline võrdub iga kuu lõpus 12 kuuga. Mina kui raamatupidaja kohtan niisugust võlgnevuse kajastamist esmakordselt.
Kuidas ma pean korrektselt ja kooskõlas  Raamatupidamise Toimkonna juhenditega kajastama  lühiajalist ja pikaajalist võlgnevust?

Palun selgitage, kuidas õigesti kajastada korteriühistu poolt võetud pangalaenu? Kuidas õigesti kajastada korteriomanike laenusumma võlgnevust?  Juhtus nii, et saime omanikelt raha rohkem kui pangale maksime (laen + intressid). Kuidas kajastada seda bilansis?
Aruandes „Rahavoogude liikumine“ on rida „Makstud ettevõtte tulumaks“ kahes osas: äritegevusest ja finantseerimistegevusest.
Palun, ütelge, kuhu õigesti kanda tulumaks dividendidelt?
Millisel aastal on õige kajastada arvutatud, kuid veel kätte saamata laenuintressi? Intress on arvutatud 2009. aasta eest. Arve on esitatud 11. jaanuaril 2010. aastal.

Klient on jäänud pankrotti ja võlgneb meie firmale 118 krooni (seisuga 11.01.09). Ütelge, palun, kas me võime selle summa bilansist maha kanda? 

Kas liisinguauto võib olla mitterahaliseks sissemakseks OÜ moodustamisel?

 

Kuidas võtta firmas arvele tasuta saadud kaupa, kas tuleb anda mingi väärtus voi võtta arvele 0 krooniga?

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes