Küsimused-vastused: Audit

Rubriigis ''Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, raamatupidamise, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Osaühingu juhatuse esimehega on sõlmitud juhatuse liikme leping. Väljamakse summa on 170 eurot. Kuna juhatuse esimehel muud töökohta ei ole, kirjutas ta avalduse maksuvaba miinimumi 144 eurot maksuarvestuses rakendamiseks.

Kas  juhatuse liikmega sõlmitud lepingu korral võib arvestada maksuvaba miinimumi ning kas säilib sotsiaalne garantii sotsiaalmaksu kuumääralt – 91,75 eurot – tasumisel? Või näeb seda tüüpi leping väljamakset alates esimesest kroonist ning sotsiaalmaksu arvutamist arvestatud summalt?

 

Töötaja töötas ettevõttes täpselt 4 kuud (01.09.10-31.12.10), siis lahkus. Talle peab välja maksma hüvitise kasutamata puhkuse eest. Kuidas arvutada päevade arvu, mille eest peab puhkusekompensatsiooni maksma?


Meie firma alustas oma tegevust 2010. aastal ning saavutas väikese kasumi. Äriregistri nõuete kohaselt peame me sellest moodustama kohustusliku reservkapitali, mis on 1/20 puhaskasumist.
Küsimused:
Millal tuleb arvestada reservkapitali, kas 31.12. 2010 või 2011. aastal pärast omanike koosoleku toimumist, kui saab kinnitatud aastaaruanne?

Kas selleks, et reservkapital moodustaks 10% põhikapitalist tuleb seda edaspidi juurde arvestada aruandeperioodi puhaskasumist? Juhul, kui firma lõpetab aruandeperioodi kahjumiga, kas võib siis reservkapitali juurde arvestada ka varasemate aastate jaotamata kasumist?


1. Kuidas on õigem kajastada ühistu tulemiaruandes maamaksu ja elamu kindlustusmakseid, kas sihtotstarbeliste tulude/kulude kirjel või maksete vahendamisena?
2. Ühistu sai Tallinna Linnavalitsuselt energiamärgise toetust, kas see kajastada sihtfinantseerimisega seonduva tulu/kuluna ning kajastada kasumiaruandes kirjetel “Muud tulud”/Muud kulud” või netokahjum muud kulud, sest kulud ületasid tulusid?


 

Alkoholi hulgimüügiga tegelevale ettevõttele laekub raha välismaise tarnija toodete Eestis reklaamimise eest (sõlmitud on reklaamiteenuste leping). Kuidas kajastada laekuvad summad kasumiaruandes?

On tekkinud järgmine olukord.

Ettevõte A on asutatud eelmise aasta alguses ning sai kohe maksukohustuslaseks maksu- ja tolliametile esitatud avalduse alusel, milles seisis, et ettevõte soovib üürile anda talle kuuluvat kinnisvara ja arvestab selle pealt käibemaksu. Kuigi avaldus oli kaks aastat vana, maksu- ja tolliamet aktsepteeris seda. Ent omanik unustas selle avalduse ning hakkas üürnikele väljastama arveid ilma käibemaksuta. Kui oli juba koostatud ja esitatud 2009. aasta aruanne, avastas 2010 aasta oktoobris maksu- ja tolliamet, et firma A väljastab ühele üürnikule arveid ilma käibemaksuta. Nii tuligi ilmsiks viga, mis puudutas ka eelmist aastat. Nii firma A, kui firma B parandasid kõik selle aasta vead. Ent mida tuleb teha eelmise aastaga? Kuidas peab firma A parandama müügitulu? Mida tuleb teha aastaaruandega? Firma B oli asutatud 2009. aasta lõpus, aastaaruanne on tal esitamata. Kuidas peab firma B õigesti kajastama raamatupidamises käibemaksu 2009. aasta eest? Eriti kui parandatud deklaratsioonide esitamise tähtaeg oli 30. juuni?

Tegu on majutusettevõtega.
Klient broneeris kohad ja maksis ettemaksu novembri lõpus. Tegelik majutusteenuse kasutamine toimub 30.12.2010 - 03.01.2011.
Kuidas oleks õige ajaliselt kajastada käibe ja tulu?

Anne

Ettevõte ostis korteri elumajas eesmärgiga kasutada seda kontorina.
Millisel põhivara real oleks mõttekas seda soetamist kajastada? Real “Hooned ja rajatised” või ...

Projektis soetatakse arvutid ja toetuse saaja taotluses on mainitud, et ostetakse arvutid partneritele. Partner tasus toetuse saajale ära arvutite omafinatseeringu 10% ja ülejäänud summa taotles siis toetuse saaja projektist (mis ka tuli).

RTJ12 ei anna vastust sellisele juhtumile, millise dokumendi alusel (ja kas üldse) saab neid arvuteid kajastada partner oma raamatupidamises.

Kas raamatupidamisarvestuses eksisteerib veel selline mõiste nagu „range aruandluse blanketid” ja nende arvestusele esitatavad nõuded?

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes