Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

Küsimused-vastused: Audit

Rubriigis ''Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, raamatupidamise, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Korteriühistu bilansis on 2010. aasta seisuga kajastatud aasta tulemina 2300 krooni. Pärast aruande kinnitamist otsustati see summa suunata remondifondi suurendamiseks (tulevaste perioodide tuludeks). Ettevõtjaportaalis puudub korteriühistutele mõeldud aasta tulemi jaotamise aruanne.
Kas võib korteriühistu raamatupidamise sise-eeskirjadesse sisse viia punkti aasta tulemi tulevaste perioodide tuludesse viimise kohta ehk kajastada mittesihtotstarbeline makse tulevase perioodi tuluna (suunata remondifondi)?

Korteriühistus on 80 korterit ja 82 füüsilisest isikust omanikku (kahel korteril on kaks omanikku). Kas peab bilansiaruande lisas „Seotud isikud“ märkima 82 (liikmete arv arvestusperioodi lõpus) või tuleb jätta seda rida üldse täitmata? Korteriühistul ei ole osakapitali. Kas sellisel juhul on majaomanikud seotud isikud?


Arvuti on sajaprotsendiliselt amortiseerunud, kuid on töökorras. Kas arvuti tuleb viia bilansist välja või jätta põhivarasse? Kui viia bilansist välja, siis kas võib seda teha 0-väärtusega ning kuidas seda vormistada?Firma A omandas nõude loovutamise lepingu alusel firmalt B nõudeõiguse kolmanda isiku vastu. Hiljem sai firma A kolmandalt isikult nimetatud nõude eest osalise hüvitise, osa summast (%) kanti üle firmale B kui tasu omandatud nõude eest (nii oli ette nähtud lepingus).
Millisel kasumiaruande real peab firma A kajastama sellest tehingust saadud tulu?

Osaühingu juhatuse esimehega on sõlmitud juhatuse liikme leping. Väljamakse summa on 170 eurot. Kuna juhatuse esimehel muud töökohta ei ole, kirjutas ta avalduse maksuvaba miinimumi 144 eurot maksuarvestuses rakendamiseks.

Kas  juhatuse liikmega sõlmitud lepingu korral võib arvestada maksuvaba miinimumi ning kas säilib sotsiaalne garantii sotsiaalmaksu kuumääralt – 91,75 eurot – tasumisel? Või näeb seda tüüpi leping väljamakset alates esimesest kroonist ning sotsiaalmaksu arvutamist arvestatud summalt?

 

Töötaja töötas ettevõttes täpselt 4 kuud (01.09.10-31.12.10), siis lahkus. Talle peab välja maksma hüvitise kasutamata puhkuse eest. Kuidas arvutada päevade arvu, mille eest peab puhkusekompensatsiooni maksma?


Meie firma alustas oma tegevust 2010. aastal ning saavutas väikese kasumi. Äriregistri nõuete kohaselt peame me sellest moodustama kohustusliku reservkapitali, mis on 1/20 puhaskasumist.
Küsimused:
Millal tuleb arvestada reservkapitali, kas 31.12. 2010 või 2011. aastal pärast omanike koosoleku toimumist, kui saab kinnitatud aastaaruanne?

Kas selleks, et reservkapital moodustaks 10% põhikapitalist tuleb seda edaspidi juurde arvestada aruandeperioodi puhaskasumist? Juhul, kui firma lõpetab aruandeperioodi kahjumiga, kas võib siis reservkapitali juurde arvestada ka varasemate aastate jaotamata kasumist?


1. Kuidas on õigem kajastada ühistu tulemiaruandes maamaksu ja elamu kindlustusmakseid, kas sihtotstarbeliste tulude/kulude kirjel või maksete vahendamisena?
2. Ühistu sai Tallinna Linnavalitsuselt energiamärgise toetust, kas see kajastada sihtfinantseerimisega seonduva tulu/kuluna ning kajastada kasumiaruandes kirjetel “Muud tulud”/Muud kulud” või netokahjum muud kulud, sest kulud ületasid tulusid?


 

Alkoholi hulgimüügiga tegelevale ettevõttele laekub raha välismaise tarnija toodete Eestis reklaamimise eest (sõlmitud on reklaamiteenuste leping). Kuidas kajastada laekuvad summad kasumiaruandes?

On tekkinud järgmine olukord.

Ettevõte A on asutatud eelmise aasta alguses ning sai kohe maksukohustuslaseks maksu- ja tolliametile esitatud avalduse alusel, milles seisis, et ettevõte soovib üürile anda talle kuuluvat kinnisvara ja arvestab selle pealt käibemaksu. Kuigi avaldus oli kaks aastat vana, maksu- ja tolliamet aktsepteeris seda. Ent omanik unustas selle avalduse ning hakkas üürnikele väljastama arveid ilma käibemaksuta. Kui oli juba koostatud ja esitatud 2009. aasta aruanne, avastas 2010 aasta oktoobris maksu- ja tolliamet, et firma A väljastab ühele üürnikule arveid ilma käibemaksuta. Nii tuligi ilmsiks viga, mis puudutas ka eelmist aastat. Nii firma A, kui firma B parandasid kõik selle aasta vead. Ent mida tuleb teha eelmise aastaga? Kuidas peab firma A parandama müügitulu? Mida tuleb teha aastaaruandega? Firma B oli asutatud 2009. aasta lõpus, aastaaruanne on tal esitamata. Kuidas peab firma B õigesti kajastama raamatupidamises käibemaksu 2009. aasta eest? Eriti kui parandatud deklaratsioonide esitamise tähtaeg oli 30. juuni?

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes