825x120 antikriis ee
25.03.2010 Neljapäev

Vis-a-vis: kuuaruandeid mitmesugustele organisatsioonidele, pika- ja lühiajaline võlgnevus

Palun selgitada järgmist küsimust:

Aastaaruande koostamisel  jaguneb liisinguvõlgnevus  lühiajaliseks – 12 kuud -  ja pikaajaliseks.

Majandusaasta jooksul esitab firma kuuaruandeid mitmesugustele organisatsioonidele. Igakuise kirjendamisega  väheneb pikaajaline võlgnevus, aga lühiajaline võrdub iga kuu lõpus 12 kuuga. Mina kui raamatupidaja kohtan niisugust võlgnevuse kajastamist esmakordselt.
Kuidas ma pean korrektselt ja kooskõlas  Raamatupidamise Toimkonna juhenditega kajastama  lühiajalist ja pikaajalist võlgnevust?

VASTUS: 
Kohustuste jaotamine pikaajalisteks ja lühiajalisteks toimub bilansipäeval. Laenu pikaajaline osa  on see osa laenust bilansipäeva seisuga, mis kustutatakse hiljem kui aasta pärast. See summa jääb aruandeaasta jooksul muutumatuks ja arvestatakse  aasta lõppemisel  ümber uuele bilansipäevale. Liisingumaksete  igakuusel tasumisel peab vähenema lühiajaline võlgnevus.
Kohustuste  liigitamisest pikaajalisteks ja lühiajalisteks on juttu  RTJ 2 p. 14 – 19. Mõiste „bilanss“ määratlusest selle juhendi punktis 5  ilmneb, et  silmas peetakse just  bilanssi  aastaaruande koostamise päeva seisuga, aga mitte vahepealseid kirjendeid.
Pööran tähelepanu ka sellele, et kohustus ei teki mitte kasutusrendi,  vaid ainult kapitalirendi puhul.
Darja Roos,
vandeaudiitor
Donoway Assurance OÜ 

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Vebinar ee 300x500 maire otsus 3 gif

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes