gif Company 930x140 ee

 

25.05.2010 Teisipäev

Vis-a-vis: kahjum ja reservkapital

Koostan 2009. aasta aruannet. Firma alustas tegevust 2008. aasta lõpus. 2008. aasta kasumiaruande järgi oli firmal kahjum, tegevust praktiliselt ei olnud. Kas ma pean 2009. aastal moodustama reservkapitali?

VASTUS:
Reservkapital moodustatakse aruandeperioodi puhaskasumist (vähemalt 1/20 iga-aastasest kasumist kuni nõude täitmiseni reservkapitali suuruse järgi) ja muudest eraldistest. Kui ettevõte lõpetas aasta kahjumiga ja omakapitali moodustamiseks muid võimalusi ei ole (näiteks eelmiste perioodide kasumi arvel), pole võimalik ka reservi moodustada.

Nõuded reservkapitali moodustamiseks on sätestatud äriseadustiku §-des 160 ja 336. Kui ettevõte töötab kahjumiga, soovitan pöörata tähelepanu omakapitali miinimumsuurusele esitatavale nõudele (äriseadustiku §-d 176 ja 301).

Darja Roos,
vandeaudiitor,
Donoway Assurance OÜ
Member Crowe Horwath International

gif Company 930x140 ee

 

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes