13.06.2011 Esmaspäev

Tollitrahvi kajastamine

Ettevõte ei olnud nõus sellega, et Maksu- ja Tolliamet määras talle rahalise trahvi kauba aresti pärast ning pöördus apellatsioonkaebusega kohtusse.

Kohtuotsust veel ei ole tehtud.

Raamatupidaja seisukoha järgi tuleb aastaaruandes:

  • kajastada trahv tulevaste perioodide kuluna;
  • arestitud kaup tuleb samuti kajastada tulevaste perioodide kuluna.

PS. Vastasel korral lõpetab ettevõte oma esimese tegutsemisaasta kahjumis.

Kas raamatupidaja arvamus on õige?


VASTUS:

Teil tuleb jagada küsimus kaheks osaks:

  1. kauba kajastamine seisuga 31.12 ja
  2. trahvi kajastamine seisuga 31.12.

Esimese punkti kohta: kauba maksumust/väärtust tuleb hinnata kas müügihinna järgi (kui see on laohinnast väiksem ja kauba mittevastavusest hoolimata saab ära müüa) või kanda kuludesse kui mittelikviidset vara (lähtudes sellest, et seda ei saa ära müüa või tagastada). Kas saate midagi müüjalt nõuda, sõltub juba teievahelistest lepingusuhetest.

Teise punkti puhul tuleb lähtuda Eesti Raamatupidamise Toimkonna juhendis RTJ 8 «Eraldised, potentsiaalsed kohustused ja potentsiaalsed varad» sätestatud nõuetest. Ettevõtte juhatus võib ja peab hindama tõenäosust, et tollil on õigus ning trahv tuleb ära maksta. Sellisel juhul on vaja moodustada reservi (eraldise) trahvi ja muude kaudsete kulude summas (reservi moodustamine põhjustab kulusid 2010. aastal).

RTJ 8 jätab võimaluse trahvi kajastamiseks bilansiväliselt, põhinedes teie ja teie juristi hinnangutel (kuid jällegi peate lähtuma konkreetsest olukorrast, sest ainult teile on teada kõik üksikasjad).

Aleksei Kuznetsov,
auditi projektide juht
Donoway Assurance

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes